„Existují dva motivy pro čtení knihy: jeden, protože se vám líbí; druhý, že se tím můžete chlubit.“

Originál

There are two motives for reading a book: one, that you enjoy it; the other, that you can boast about it.

1930s, The Conquest of Happiness (1930)

Upravil Martin Svoboda, ForgottenPain. Poslední aktualizace 11. března 2021. Historie
Bertrand Russell foto
Bertrand Russell45
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 - 1970

Podobné citáty

George Whitefield foto

„Za jeden měsíc čtení Knihy Boží jsem získal více pravého poznání, než bych kdy mohl nabýt ze všech lidských spisů.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770

Originál: (en) I got more true knowledge from reading the Book of God in one month, than I could ever have acquired from all the writings of men.
Zdroj: [Newell, Daniel, The life of Rev. Geo. Whitefield: from the London Tract Society; with choice selections from the editions by Drs. Gillie & Phillips, https://books.google.cz/books?id=jtxUAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, R. T. Young, New York, 1853, 218, 17, angličtina]

John Green foto
Søren Kierkegaard foto
Tom Hiddleston foto
Evelyn Waugh foto
Harold Bloom foto

„Historie poezie je nerozlišitelná od básnického vlivu, neboť silní básníci utváří tuto historii špatným čtením jeden druhého, aby vyklidili imaginativní prostor sami pro sebe.“

—  Harold Bloom americký literární kritik a učenec 1930 - 2019

Zdroj: [Shakespeare byl bůh. Zemřel vlivný literární kritik Harold Bloom, https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/harold-bloom-nekrolog/r~8a5ccd26ef2c11e9926e0cc47ab5f122/, 2020-06-19, 2019-10-16]

Harper Lee foto
Jostein Gaarder foto
Pierre Teilhard De Chardin foto
Konfucius foto
Oscar Wilde foto
Clive Staples Lewis foto
Romain Rolland foto
František Vymazal foto
Jean Paul foto
Jane Austen foto

Související témata