Bertrand Russell citáty

Bertrand Russell foto

40   1988

Bertrand Russell

Datum narození: 18. květen 1872
Datum úmrtí: 2. únor 1970

Bertrand Arthur Wiliam Russell byl významný britský matematik, filosof, logik a spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1950. V matematice je znám svým paradoxem v naivní teorii množin.


„Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti.“

„Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.“


„Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.“

„V dobách, kdy náboženství bylo ještě na vrcholu své slávy, mělo slovo "bůh" dokonale přesný význam, avšak v důsledku útoků ze strany racionalistů stával se tento pojem stále mlhavější a vybledlejší, až se dnes těžko pozná, co vlastně lidé mají na mysli, když prohlašují, že věří v boha.“

„Kdybych žil ještě jednou, dopustil bych se stejných hloupostí a chyb, ale snažil bych se je udělat dřív.“

„Vlastenectví je ochota zabíjet a nechat se zabít z triviálních důvodů.“

„Člověk, jenž dosahuje příliš snadno věcí, po nichž cítí pouze velmi mírnou touhu, usuzuje, že vyplnění nepřináší štěstí.“

„Člověk by měl zpravidla dbát veřejného mínění jen tolik, kolik musí, aby neumřel hladem a nedostal se do vězení, ale vše, co sahá dále, je dobrovolné podřizování zbytečnému tyranství...“


„Jestliže je moudrost v životě zbraní, hloupost obvykle bývá dobrým pacientem.“

„Válka neurčuje na čí straně je pravda - jenom kdo zbyde.“

„Mládí by bylo mnohem pěknější, kdyby se objevilo v pozdějším věku.“

„Nejvíc utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé.“


„Ve filosofii jde o to začít s něčím tak jednoduchým, až se zdá, že to nestojí za řeč, a skončit něčím tak paradoxním, že tomu nikdo nechce věřit.“

„Příliš málo svobody přináší stagnaci, příliš mnoho chaos.“

„Musel jsem se dívat na to, že lidem příliš nezáleží na vlastním přežití nebo na přežití celého lidstva, jako spíše na zničení svého protivníka.“

„Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .