„Představa velikosti ovládá naše smysly do té míry, že dokonce i pocit hrůzy se stává součástí našeho obdivu.“

o nerealizovaném Newtonově kenotafu
Zdroj: [Baum, Mirko, Mirko Baum: Forma sleduje vědu, archiweb, 2010, 2017-09-14, http://www.archiweb.cz/salon.php?type=&action=show&id=8342]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 16. ledna 2021. Historie
Étienne-Louis Boullée foto
Étienne-Louis Boullée1
francouzský architekt 1728 - 1799

Podobné citáty

Helen Keller foto
Henri Matisse foto
Václav Klaus foto
Alexander Sergejevič Puškin foto
Guy Corneau foto
John Boynton Priestley foto
Citát „Žárlivost: naše utkvělá představa, že druhý z manželů není o nic lepší než my.“
Miroslav Horníček foto
Lawrence Ferlinghetti foto

„Poezie je stín vrhaný našimi představami.“

—  Lawrence Ferlinghetti americký umělec, spisovatel a aktivista 1919

Freddie Mercury foto
Zdeněk Pospíšil foto

„Krajinu chápeme především jako součást našeho domova.“

—  Zdeněk Pospíšil Narozen 3. 8. 1941 v Olomouci, zemřel 5. 10. 2007 tamtéž. Estetik, zabýval se dějinami estetiky a estetické výchovy, vý… 1941 - 2007

Zdroj: 365 myšlenek pro 365 dnů roku 2021. S.70

Valeriu Butulescu foto
Franz Boas foto

„Naše představy a koncepce jsou pravdivé jen potud, pokud jde o naši civilizaci.“

—  Franz Boas americký antropolog 1858 - 1942

Zdroj: Přednáška Mikuláše Lobkowicze, 2008 v Ammánu, na teologicketexty.cz http://www.teologicketexty.cz/casopis/2010-4/Vira-a-kultura.html

Epiktétos foto
David Suchet foto

„Umění v našich životech je součástí toho, co znamená být člověkem.“

—  David Suchet anglický herec 1946

Zdroj: Časopis Reflex č. 50, 2020, str. 56 - 58

Citát „Volný čas je nejdůležitější součást našeho života.“
Denis Diderot foto

„Volný čas je nejdůležitější součást našeho života.“

—  Denis Diderot francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 - 1784

Varianta: Volný čas tvoří nejdůležitější část našeho života.

„My považujeme rabína Hirsche za součást palestinského lidu. Byl to jeden z palestinských Židů, který má náš respekt, a to potvrzuje fakt, že naše problémy s Židy nezpůsobilo náboženství ale sionismus.“

—  Hatem Abdel Qader

[(en) We consider Rabbi Hirsch a part of the Palestinian people. He is one of the Palestinian Jews whom we give all respect, and this is to confirm that our problem is not with the Jews as a religion, it’s with Zionism.]
Zdroj: [Rabbi Moshe Hirsch, Israel Opponent, Dies at 86, nytimes, 2010-08-04, 2010-11-23, http://www.nytimes.com/2010/05/05/world/middleeast/05hirsch.html]

Související témata