Michel De Montaigne citáty

Michel De Montaigne foto

101   603

Michel De Montaigne

Datum narození: 28. únor 1533
Datum úmrtí: 23. září 1592
Další jména: Michel Eyquem de Montaigne

Michel Eyquem de Montaigne byl francouzský renesanční myslitel, humanista, skeptik. Dal vzniknout novému literárnímu žánru – eseji.


„Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro.“

„Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě.“


„Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři.“

„K čemu je vám dobré pouštět se do hledání pravdy s někým, kdo není schopen rovného kroku ani náležitého způsobu?... Jeden potáhne na východ, druhý na západ, všichni společně ztratí ze zřetele podstatu věci a utopí ji v záplavě podružností. Hodinu budou bouřit, a pak již vlastně nebudou vědět, co vůbec hledají: jeden se k věci ještě nedostal, druhý se nad ni povznesl, třetí je kdesi vedle... Jiný zase ukapává slova a považuje je za argumenty; další uplatňuje jen výhodu silnějších plic; ještě další končí tím, že vyvrací sám sebe. A máme tu jiného, který nás ohlušuje zbytečnými úvody a odbočkami; a ještě jednoho, ten bojuje holými nadávkami a hledá chlup, aby se mohl zbavit rozprávky s vtipným soupeřem, jehož argumenty ho vhánějí do úzkých; a posledního, který z věci nechápe ani zbla, ale snaží se vás obklíčit pletivem svých dialektických úskoků a rohatkami svých zasukovatých formulí.“

„Lidské myšlení ztrácí smysl, když nemá žádný určitý cíl.“

„Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti.“

„Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.“

„Nechybíme, následujeme-li přírodu.“


„Co naplat! Žijeme na světě, na němž i upřímnost vlastních dětí je věcí neznámou.“

„Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.“

„Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, kteří je nemají.“

„Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.“


„Morem člověka je jeho domnění, že ví.“

„Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější... Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?“

„I když sedíme na nejvyšším trůně světa, sedíme na něm jen vlastním zadkem.“

„Mít ve všem pravdu je spolehlivý znak hlouposti.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .