„Pro ty, kteří věří v Boha, je zodpovězena většina velkých otázek. Ale pro ty z nás, kteří nedokážou přijmout, že Boh existuje, velké odpovědi nejsou vyryté do kamene. Přizpůsobujeme se novým podmínkám a objevům. Jsme poddajní. Láska nemusí být příkazem ani vírou. Jsem můj vlastní bůh. Jsme zde proto, abychom odnaučili učení církve, státu a našeho vzdělávacího systému. Jsme tady, abychom pili pivo. Jsme tady, abychom zabili válku. Jsme tu proto, abychom se smáli na podivínech a žili naše životy tak dobře, aby se smrt bála nás odnést.“

Originál

For those who believe in God, most of the big questions are answered. But for those of us who can't readily accept the God formula, the big answers don't remain stonewritten. We adjust to new conditions and discoveries. We are pliable. Love need not be a command or faith a dictum. I am my own God. We are here to unlearn the teachings of the church, state and our educational system. We are here to drink beer. We are here to kill war. We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.

"The Meaning of Life: The Big Picture", Life Magazine (December 1988)
Interviews

Upravil Eszter Kissová. Poslední aktualizace 8. ledna 2022. Historie

Podobné citáty

Oldřich Nový foto

„Abychom dokázali velké věci, musíme žít, jako bychom nikdy neměli zemřít.“

—  Oldřich Nový český dabér, divadelní ředitel, filmový režisér, herec, herec, podnikatel, režisér, scenárista a zpěvák 1899 - 1983

Me'ir Feinstein foto

„Myslíte si, že nás můžete vystrašit smrtí? Nás, kteří jsme léta slyšeli kola vozů, které odvážely naše bratry, naše rodiče, ty nejlepší z našeho národa, na porážku? (…) Každý den se ptáme sami sebe: v čem jsme lepší než oni, miliony našich bratří? (…) Na otázky, jako je tato, nabízí naše svědomí jedinou odpověď: zůstali jsme naživu ne proto, abychom žili a čekali v podmínkách otroctví, represí, nové Treblinky. Zůstali jsme naživu, abychom zajistili svobodu a důstojnost pro nás, náš národ, děti, děti našich dětí a budoucí generace.“

—  Me'ir Feinstein izraelský aktivista 1927 - 1947

Zdroj: [Ministerstvo obrany Státu Izrael, פיינשטיין, מאיר, http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=40041, 2014-08-16, hebrejsky]
Zdroj: [Bell, J. Bowyer, Terror Out of Zion: The Fight for Israeli Independence, Transaction, New Brunswick, 1996, 978-1-56000-870-5, 104, 192, 199, 374, http://books.google.cz/books?id=Df_2trrOLPAC&printsec=frontcover&hl=cs, anglicky]

Richard Bach foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Hasan Fehmi Ataç foto

„Jednali jsme tak jednoduše proto, abychom zajistili budoucnost naší vlasti, kterou považujeme za dražší a pro nás posvátnější, než naše vlastní životy.“

—  Hasan Fehmi Ataç turecký politik 1879 - 1961

Originál: (en) We acted thus simply to ensure the future of our fatherland that we consider to be dearer and more sacred to us than our own lives.
Zdroj: [Marchak, Patricia, 2003, Reigns of Terror, McGill-Queen's Press - MQUP, 95, angličtiny]

Matthew Henry foto

„Je dobré si nějak zaznamenávat naše modlitby, abychom je neodřekli naším konáním.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) It is good for us to keep some account of our prayers, that we may not unsay them in our practice.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Psalms, Chapter XLI., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Ps.xlii.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„My nemůžeme žít jen maďarský život, my z naší pozice pozorujeme svět. A obraz světa skrze nás objasňuje maďarský celek a v nás se sceluje do příkazu doby: měnit se, změnit. Změnit se tak, abychom se dotýkali evropských změn lidstva.“

—  Zoltán Fábry 1897 - 1970

Zdroj: [Görözdi, Judit, Hledání menšinové literatury, vesmir.cz, 2020-01-06, 2020-04-20, https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-1/hledani-mensinove-literatury.html]

Mia Couto foto
Ralph Waldo Emerson foto

„Život je příliš krátký, abychom žili bez lásky.“

—  Colleen Houck

Tygrova stezka - Jennifer

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Lou Holtz foto
Alice Masaryková foto

„Já vím, že se Pánbůh o nás stará… že nás vyvolil, abychom v našem státě uskutečnili ideál pravé demokracie.“

—  Alice Masaryková první předsedkyně Československého červeného kříže, politička a feministka 1879 - 1966

Zdroj: [KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, http://libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=m&start=21&count=20, 2016-07-28, Libri]

Seneca foto
Jan Gehl foto
Gaspar de Guzmán foto

„Bůh chce, abychom uzavřeli mír, protože nás zbavuje všech prostředků k vedení války.“

—  Gaspar de Guzmán španělský předseda vlády 1587 - 1645

k Třicetileté válce
Zdroj: [Carr, Raymond, 2001, Spain: a history, Oxford University Press, 166, en, 978-019-28023-61]

Chuck Palahniuk foto

Související témata