Citáty na téma podmínka

Sbírka citátů na téma podmínka, život, láska, stát.

Celkem 145 citátů, filtrovat:

„Většina lidstva dnes postrádá synchronii Jednoty mezi Stvořením uvnitř a vně. Tato disharmonie je zárodkem nemocí, mentální lability a narušených modelů chování. Pokud lidstvo strádá díky vnitřním bojům mezi hvězdami uvnitř svých těl, což jsou „hvězdné války“, nemůže ve světě existovat mír, spravedlnost, svoboda ani radost! Nemoc je válka uvnitř. Závislost způsobuje vnitřní otroctví. Smutek znamená stagnaci ducha. Místo čistého a harmonického toku krve dochází k blokádám, které se projevují formou bolesti, otoků (včetně obezity), cyst, tumorů, kamenů, podezíravosti, nejistoty, strachu, žárlivosti, nenávisti, zloby atd. Místo toho, aby se světové problémy řešily nastolením skutečného zdraví - odstraněním vnitřního haraburdí, vytvářejí se metody, jak dokázat „žít“ se znečištěním. Upřednostňuje se „syndrom problému“, což je pro nás pohodlné. Proto věda a technika současného systému používá energii z umělých zdrojů, takže naše těla, mysl ani emoce nemohou být vyživovány čistou potravou, potřebnou k tomu, aby se systém udržoval stabilní a zdravý. Vykořisťovat a ovládat slabé tělo, mysl a emoce je totiž pro centralizovaný systém mnohem snazší. Tato kontrola vznikla v rámci monopolizace: půdy - prostřednictvím komercionalizovaného zemědělství („sklízení úrody peněz“); těla - prostřednictvím podřadné, nekvalitní stravy; mysli - prostřednictvím vzdělání, vědy, médií, politiky a zájmů založených na penězích; ducha - manipulací atmosférických podmínek, pomocí mikrovln, strachu, vnucováním politicky navržených zákonů a „náboženství“. Díky špatné kvalitě krve mysl přestala být schopná rozlišovat, co je správné a co ne. Dobro není dobré, pokud tělo musí záviset na „správném“ organizování nesprávného způsobu stravování a léčení. Podřízením se falešné víře lze ducha vtáhnout do syndikáty řízeného světa. Pod kontrolou kurupční, centralizované vlády může být „dobro“ dobré jedině, pokud lze člověka obvinit ze špatnosti. Syndikáty vnucené zákony se proto starají o to, aby zlo převládalo, a „dobrota“ státu mohla pokračovat. Odtud pochází myšlenka pěstovat nemoci podáváním léků, které umožňují „žít“ s nemocí. Proto jsou vězení semeniště zločinu - pomáhají justičnímu systému udržet se u moci. Jestliže naše „svoboda“ a „práva“ vycházejí z politicky motivovaných zákonů, umožňuje to udržovat masy v mezích omezení, která na sebe lidé dobrovolně sami uvalili. S takovou můžeme neustále bránit hranice vyvoláváním „mírových“ válek!“

—  Roy Littlesun Stařešina kmene Hopi 1934

kniha Revoluce Jednoho srdce

Mark Twain foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Michel De Montaigne foto
Dalajláma foto
Alan Turing foto

„Věda je jako diferenciální rovnice, náboženství jako omezující podmínka.“

—  Alan Turing britský matematik, logik, cryptanalyst a počítačový vědec 1912 - 1954

v dopise Robinu Gandymu z března 1954

Ralph Waldo Emerson foto
Vladimir Putin foto
Edith Stein foto
Charles Bukowski foto
Marie von Ebner-Eschenbach foto
Jaggi Vasudev foto

„Tento projekt není zaměřen na zlepšení ekonomických podmínek lidí … Je zaměřen na povzbuzení člověka zastát se sama sebe, na pozvednutí lidské duše.“

—  Jaggi Vasudev 1957

Sadhguru (na Akci pro povznesení venkovanů - programu na pomoc vesničanům)
Časopis Isha Insights, Jarní edice 2009

Viktor Frankl foto
Bernard Bolzano foto

„Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou její dokonalosti.“

—  Bernard Bolzano český filozof, matematik a římskokatolický duchovní 1781 - 1848

Zdroj: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 397]

Václav Klaus foto

„Ve svém krátkém horizontu života si už některé věci dovedu odpustit. Například to, že už nikdy nepoletím letadlem, pokud bude podmínkou nechat se očkovat.“

—  Václav Klaus politik, bývalý prezident České republiky 1941

Zdroj: Časopis Reflex č. 49, 2020, str. 22 - 24

Pío Baroja foto

„Madrid je obklopen předměstími, na kterých žíjí žebráci, chudáci a vyvrhelové v podmínkách horších než panují ve vnitrozemské Africe.“

—  Pío Baroja španělský spisovatel 1872 - 1956

1903
Zdroj: [Parsons, Deborah L., 2003, A cultural history of Madrid: modernism and the urban spectacle, Berg Publishers, 58, en, 978-185-973651-7]

Immanuel Kant foto
Tomáš Baťa foto
Rudolf Steiner foto
Richard Feynman foto
Sigmund Freud foto
Tereza Boučková foto
Milton Friedman foto

„Historie nás přesvědčuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu. Zřetelně to není postačující podmínka.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

Originál: (en) History suggests only that capitalism is a necessary condition for political freedom. Clearly it is not a sufficient condition.
Zdroj: [Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 2009, 10]

Charles Darwin foto
Sigmund Freud foto
Albert Einstein foto
Friedrich Nietzsche foto
Dalajláma foto
Osho foto
Citát „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Nikola Tesla foto
Seneca foto

„Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Nicholas Winton foto
Arthur Rubinstein foto
Jaromír Jágr foto

„V těžších podmínkách vyrůstají lepší hráči, lepší lidé.“

—  Jaromír Jágr český lední hokejista 1972

Chybí zdroj

Thomas Jefferson foto
Me'ir Feinstein foto

„Myslíte si, že nás můžete vystrašit smrtí? Nás, kteří jsme léta slyšeli kola vozů, které odvážely naše bratry, naše rodiče, ty nejlepší z našeho národa, na porážku? (…) Každý den se ptáme sami sebe: v čem jsme lepší než oni, miliony našich bratří? (…) Na otázky, jako je tato, nabízí naše svědomí jedinou odpověď: zůstali jsme naživu ne proto, abychom žili a čekali v podmínkách otroctví, represí, nové Treblinky. Zůstali jsme naživu, abychom zajistili svobodu a důstojnost pro nás, náš národ, děti, děti našich dětí a budoucí generace.“

—  Me'ir Feinstein izraelský aktivista 1927 - 1947

Zdroj: [Ministerstvo obrany Státu Izrael, פיינשטיין, מאיר, http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=40041, 2014-08-16, hebrejsky]
Zdroj: [Bell, J. Bowyer, Terror Out of Zion: The Fight for Israeli Independence, Transaction, New Brunswick, 1996, 978-1-56000-870-5, 104, 192, 199, 374, http://books.google.cz/books?id=Df_2trrOLPAC&printsec=frontcover&hl=cs, anglicky]

Ivan Martin Jirous foto
Aristoteles foto

„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Přisuzované

Friedrich Engels foto
Dalajláma foto
Fernando Filoni foto
Immanuel Kant foto
Ernest Hemingway foto
Paulo Coelho foto
Vladimír Špidla foto

„Jsem ochoten k jakékoli restituci, já jsem ochoten k čemukoli, za jedné jediné podmínky: posaďte k tomuto stolu dvacet osm mých příbuzných, které jste zavraždili za druhé světové války. Protože toho nejste schopni, nebudeme se vracet do minulosti.“

—  Vladimír Špidla český ministr práce a sociálních věcí ČR, místopředseda vlády ČR, člen českého Parlamentu (1996-1998), člen českého Par… 1951

k německým majetkovým nárokům v České republice
Zdroj: [Posselt kritizoval výroky Špidly i Klause, novinky.cz, 2004-04-02, 2011-02-13, http://www.novinky.cz/zahranicni/29118-posselt-kritizoval-vyroky-spidly-i-klause.html]

Seneca foto

„Buďte vděční, přitáhnete lepší životní podmínky.“

—  Ralph Smart psycholog a spisovatel

Zdroj: Facebook

Pavel Kosorin foto
Kemal Atatürk foto
Francesco Guicciardini foto
Karl Marx foto
Albert Einstein foto
Miloš Zeman foto
Bertolt Brecht foto

„Člověk holduje raději dobru než zlu, ale podmínky tomu nepřejí.“

—  Bertolt Brecht německý básník, dramatik, divadelní režisér 1898 - 1956

Chana Senešová foto
Ernest Hemingway foto
Robert Burns foto
Dominik Čipera foto
John C. Maxwell foto
Jean-Richard Bloch foto
František Xavérsky foto

„Láska je bezvýhradný stav duše. Sympatie, která si klade podmínky, nebude nikdy láskou.“

—  František Xavérsky španělský světec 1506 - 1552

Zdroj: Český rozhlas 3 – Vltava 5. 10. 2008 v 6.55

Léon Bloy foto
Paul Claudel foto
John Updike foto

„Lehčí je být sám sebou než prorokem. S tou, samozřejmě, podmínkou, že nebereš sebe příliš vážně.“

—  John Updike americký romanopisec, básník, spisovatel, umělecký a literární kritik 1932 - 2009

Otto František Babler foto
Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Inga Iwasiówová foto

„Život ve střední Evropě nadále ovládají opatrnost a hypochondrie, které na zápaďana někdy působí jako intelektuální zádumčivost či nějaká exotická, aristokratická manýra, přičemž jde jen o nesmyslné komplikování každodenní komunikace … Slovákům (a vlastně i Maďarům) nemohoucnost, malátnost a choulostivost asi vyhovují, nic proti tomu nepodniknou a raději si budou stěžovat a naříkat, fňukat, že sice by chtěli žít jinak, ale že je třeba přihlížet k momentálním podmínkám a že vlastně bude lepší, když se nic nebude měnit.“

—  Peter Macsovszky 1966

Originál: (sk) Život v strednej Európe naďalej ovládajú opatrnosť a hypochondria, ktoré na západniara zavše pôsobia ako intelektuálna zádumčivosť či dajaká exotická, aristokratická maniera, pričom ide len o nezmyselné komplikovanie každodennej komunikácie… Slovákom (a vlastne i Maďarom) nemohúcnosť, malátnosť a mľandravosť asi vyhovujú, nič proti tomu nepodniknú a radšej sa budú sťažovať a nariekať, fňukať, že síce chceli by žiť inak, ale že treba prihliadať na momentálne podmienky a že vlastne bude lepšie, keď sa nič nebude meniť.
Zdroj: [Macsovszky, Peter, iliteratura.cz, 2010-02-19, 2014-04-09, http://www.iliteratura.cz/Clanek/25889/macsovszky-peter]

Chajim Herzog foto
Chajim Arlozorov foto
Chajim Herzog foto
Václav Dvořák foto
Eva Jiřičná foto
Avraham Stern foto
Adonis foto
Tomáš Baťa foto

„Nejlepší způsob, jak čelit černošskému antisemitismu, je pomoci vymýtit podmínky, za kterých anti-bělošská a anti-černošská zaujatost vzniká. Ta se rodí ve frustraci, popírání a chtění.“

—  Arnold Aronson americký aktivista za lidská práva 1911 - 1998

Originál: (en) The best way to counter Negro anti-Semitism is to help wipe out the conditions under which anti-white and anti-Negro bias are both spawned. These are bred in frustration, denial and want.
Zdroj: [August 25: A. Philip Randolph and Arnie Aronson, jewishcurrents.org, 2013-08-24, 2013-09-19, http://jewishcurrents.org/august-25-a-philip-randolph-and-arnie-aronson-20308]