Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?

Přihlásit se pro kontrolu překladu

„Člověk má tři způsoby, jak jednat moudře. Za prvé, na meditaci; to je nejušlechtilejší. Za druhé, na napodobování; to je nejjednodušší. Zatřetí, na základě zkušeností; to je nejhořčejší.“

Původní znění

Man has three ways of acting wisely. First, on meditation; that is the noblest. Secondly, on imitation; that is the easiest. Thirdly, on experience; that is the bitterest.

The Analects, as reported in Chambers Dictionary of Quotations (1997), p. 279.

  Konfucius foto
Konfucius103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 - -478 př. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Viliam Judák foto
  Konfucius foto
Reklama
 Voltaire foto
John Ruskin foto
Citát „Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý.“
  Konfucius foto
Ludwig Feuerbach foto
Eyvind Olof Johnson foto
Bob Dylan foto
Paulo Coelho foto
Heinrich Heine foto
David Hume foto
Friedrich Nietzsche foto

„Nejjednodušší způsob, jak zkazit mládež, je naučit je obdivovat ty, kteří myslí jim podobně, než ty, kteří myslí jinak.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900
Source: Ranní cervánky: Myšlenky o morálních predsudcích, sec. 297

Terry Pratchett foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“