Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?

Přihlásit se pro kontrolu překladu

„Člověk má tři způsoby, jak jednat moudře. Za prvé, na meditaci; to je nejušlechtilejší. Za druhé, na napodobování; to je nejjednodušší. Zatřetí, na základě zkušeností; to je nejhořčejší.“

—  Konfucius

Originál

Man has three ways of acting wisely. First, on meditation; that is the noblest. Secondly, on imitation; that is the easiest. Thirdly, on experience; that is the bitterest.

The Analects, as reported in Chambers Dictionary of Quotations (1997), p. 279.
Attributed

Upravil ForgottenPain. Poslední aktualizace 10. prosince 2019. Historie
Konfucius foto
Konfucius106
čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Podobné citáty

Viliam Judák foto
Konfucius foto
Konfucius foto
Voltaire foto
John Ruskin foto
Citát „Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý.“
Konfucius foto
Ludwig Feuerbach foto
Eyvind Olof Johnson foto
Helen Keller foto

„Nejjednodušší způsob jak být šťastný, je konat dobro.“

—  Helen Keller americká autorka a politická aktivistka 1880 - 1968

Bob Dylan foto
Paulo Coelho foto
Chuck Palahniuk foto
George Patton foto
Friedrich Nietzsche foto

„Nejjednodušší způsob, jak zkazit mládež, je naučit je obdivovat ty, kteří myslí jim podobně, než ty, kteří myslí jinak.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Zdroj: Ranní cervánky: Myšlenky o morálních predsudcích, sec. 297

David Hume foto
Heinrich Heine foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“