Viliam Judák citáty

Viliam Judák foto
1   3

Viliam Judák

Datum narození: 9. listopad 1957

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. je diecézní biskup nitranské diecéze, profesor církevních dějin, bývalý vysoký akademický funkcionář.

Dne 16. června 1985 v Nitře přijal kněžské svěcení. Svoji pastorační službu vykonával jako kaplan v Nitře-Dolním Městě a Drietomě, kde byl i správcem farnosti do roku 1990. V té době postgraduálně studoval na na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde získal v roce 1991 doktorát teologie. Později v 1993 docenturu a nakonec v 1997 titul profesora.

Prefektem Kněžského semináře sv. Gorazda v Nitře byl jmenován 1. srpna 1990, cirkevním soudcem 18. října 1991. Je členem sboru konzultorů. Od roku 1990 přednáší církevní dějiny na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě UK v Bratislavě a na Teologickém institutu v Nitře. Od roku 1991 také působí i na Vysoké škole pedagogické v Nitře na Katedře katechetiky a etiky.

V letech 1995 až 1998 byl proděkanem Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty UK v Bratislavě, v letech 2001 až 2004 působil ve funkci děkana. V době od 1. července 1996 do l. července 2001 zastával funkci rektora Kněžského semináře sv. Gorazda v Nitře.

Zaobírá se obdobím křesťanského starověku a středověku se zřetelem na slovenské církevní dějiny. Je autorem více monografií z oblasti církevních dějin, mnoha knih, článků a publikací. Ovládá němčinu a italštinu.

Papež Benedikt XVI. jej 9. června 2005 jmenoval diecézním biskupem nitranské diecéze.

Podobní autoři

Ján Slota foto
Ján Slota2
slovenský člen Národní rady Slovenské republiky, člen Slove…
Anton Srholec foto
Anton Srholec1
slovenský politický vězeň, spisovatel a římskokatolický duc…
Carl Sagan foto
Carl Sagan20
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog
Stephen Covey foto
Stephen Covey19
americký pedagog, autor, podnikatel a motivační řečník
Jacques Fresco foto
Jacques Fresco1
americký vědec, filozof, sociolog, architekt, designér, soc…
Robert Lee Frost foto
Robert Lee Frost43
americký básník
Michel Foucault foto
Michel Foucault6
francouzský filozof
Konstantin Sergejevič Stanislavskij foto
Konstantin Sergejevič Stanislavskij2
ruský a sovětský herec a divadelní režisér
Rudolf Steiner foto
Rudolf Steiner15
rakouský filozof
Dnešní výročí
Walt Disney foto
Walt Disney57
americky producent filmovych a animovanych filmu 1901 - 1966
Nelson Mandela foto
Nelson Mandela24
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti apar… 1918 - 2013
Jim Rohn foto
Jim Rohn16
americký motivační řečník 1930 - 2009
Alexandre Dumas starší foto
Alexandre Dumas starší42
francouzský spisovatel a dramatik 1802 - 1870
Dalších 51 dnešních výročí
Podobní autoři
Ján Slota foto
Ján Slota2
slovenský člen Národní rady Slovenské republiky, člen Slove…
Anton Srholec foto
Anton Srholec1
slovenský politický vězeň, spisovatel a římskokatolický duc…
Carl Sagan foto
Carl Sagan20
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog
Stephen Covey foto
Stephen Covey19
americký pedagog, autor, podnikatel a motivační řečník