Viliam Judák citáty

Viliam Judák foto

1   0

Viliam Judák

Datum narození: 9. listopad 1957

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. je diecézní biskup nitranské diecéze, profesor církevních dějin, bývalý vysoký akademický funkcionář.

Dne 16. června 1985 v Nitře přijal kněžské svěcení. Svoji pastorační službu vykonával jako kaplan v Nitře-Dolním Městě a Drietomě, kde byl i správcem farnosti do roku 1990. V té době postgraduálně studoval na na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde získal v roce 1991 doktorát teologie. Později v 1993 docenturu a nakonec v 1997 titul profesora.

Prefektem Kněžského semináře sv. Gorazda v Nitře byl jmenován 1. srpna 1990, cirkevním soudcem 18. října 1991. Je členem sboru konzultorů. Od roku 1990 přednáší církevní dějiny na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě UK v Bratislavě a na Teologickém institutu v Nitře. Od roku 1991 také působí i na Vysoké škole pedagogické v Nitře na Katedře katechetiky a etiky.

V letech 1995 až 1998 byl proděkanem Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty UK v Bratislavě, v letech 2001 až 2004 působil ve funkci děkana. V době od 1. července 1996 do l. července 2001 zastával funkci rektora Kněžského semináře sv. Gorazda v Nitře.

Zaobírá se obdobím křesťanského starověku a středověku se zřetelem na slovenské církevní dějiny. Je autorem více monografií z oblasti církevních dějin, mnoha knih, článků a publikací. Ovládá němčinu a italštinu.

Papež Benedikt XVI. jej 9. června 2005 jmenoval diecézním biskupem nitranské diecéze.

Citáty Viliam Judák


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.