Viliam Judák citáty

Viliam Judák foto
1  0

Viliam Judák

Datum narození:9. listopad 1957

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. je diecézní biskup nitranské diecéze, profesor církevních dějin, bývalý vysoký akademický funkcionář.

Dne 16. června 1985 v Nitře přijal kněžské svěcení. Svoji pastorační službu vykonával jako kaplan v Nitře-Dolním Městě a Drietomě, kde byl i správcem farnosti do roku 1990. V té době postgraduálně studoval na na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde získal v roce 1991 doktorát teologie. Později v 1993 docenturu a nakonec v 1997 titul profesora.

Prefektem Kněžského semináře sv. Gorazda v Nitře byl jmenován 1. srpna 1990, cirkevním soudcem 18. října 1991. Je členem sboru konzultorů. Od roku 1990 přednáší církevní dějiny na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě UK v Bratislavě a na Teologickém institutu v Nitře. Od roku 1991 také působí i na Vysoké škole pedagogické v Nitře na Katedře katechetiky a etiky.

V letech 1995 až 1998 byl proděkanem Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty UK v Bratislavě, v letech 2001 až 2004 působil ve funkci děkana. V době od 1. července 1996 do l. července 2001 zastával funkci rektora Kněžského semináře sv. Gorazda v Nitře.

Zaobírá se obdobím křesťanského starověku a středověku se zřetelem na slovenské církevní dějiny. Je autorem více monografií z oblasti církevních dějin, mnoha knih, článků a publikací. Ovládá němčinu a italštinu.

Papež Benedikt XVI. jej 9. června 2005 jmenoval diecézním biskupem nitranské diecéze.

Citáty Viliam Judák

Dnešní výročí
Sarah Bernhardt foto
Sarah Bernhardt8
francouzská herečka 1844 - 1923
Catherine Deneuve foto
Catherine Deneuve4
francouzská herečka 1943
Paul Cézanne foto
Paul Cézanne11
francouzský malíř 1839 - 1906
Paul Tillich foto
Paul Tillich2
německo-americký teolog a filozof 1886 - 1965
Dalších 25 dnešních výročí
Podobní autoři
Milan Markovič foto
Milan Markovič1
slovenský herec, humorista a moderátor
Martin C. Putna foto
Martin C. Putna2
český antropolog, literární historik, profesor a vysokošk...
Radomír Malý foto
Radomír Malý2
český historik, novinář a politik
Vladimír Křivánek foto
Vladimír Křivánek2
český básník, literární historik a kritik
Pierre de Coubertin foto
Pierre de Coubertin2
zakladatel moderních olympijských her, pedagog a historik
Karol Zachar foto
Karol Zachar1
československý divadelní režisér a herec
Pavel Josef Šafařík foto
Pavel Josef Šafařík12
česky píšící spisovatel, slavista, literární historik, et...
Jan Kollár foto
Jan Kollár9
český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovat...
Bohuslav Balbín foto
Bohuslav Balbín1
český literát, historik, zeměpisec a pedagog
Martin Kukučín foto
Martin Kukučín2
slovenský dramatik