„Řeknou vám ať se řídíte nějakými pravidly, ale neřeknou proč.“

Poslední aktualizace 28. prosince 2019. Historie
Témata
pravidlo

Podobné citáty

George Orwell foto
Clive Staples Lewis foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Harper Lee foto
Neale Donald Walsch foto
Charles Darwin foto
Terry Pratchett foto
Miroslav Kalousek foto
Jean Jacques Rousseau foto
Nick Lowe foto
John Flavel foto

„Způsob, jakým Bůh zjevoval svou vůli lidem, se též velmi liší. Některým byla zjevena zvláštními, osobními a mimořádnými odhaleními. (…) Ale nyní jsou všichni odkázáni na běžné trvalé pravidlo psaného Slova a nemají očekávat od Boha taková neobyčejná zjevení. Způsob, jakým nyní v obtížných případech poznáváme vůli Boží, která se nás dotýká, je zkoumat a studovat Písma, a kde nenajdeme žádné specifické pravidlo, které by nás vedlo v tom či onom jednotlivém případě, tam máme uplatnit pravidla obecná a řídit se podle analogie a poměrnosti, jak se mají jedno k druhému.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691

Originál: (en) The manner of God’s revealing His will to men is also very varied. Some have had special, personal and peculiar discoveries of it made to them. (…) But now, all are tied up to the ordinary standing rule of the written Word and must not expect any such extraordinary revelations from God. The way we now have to know the will of God concerning us in difficult cases is to search and study the Scriptures, and where we find no particular rule to guide us in this or that particular case, there we are to apply general rules and govern ourselves according to the analogy and proportion they bear towards each other.

Source: Ibid., s. 468.

Warren Buffet foto
Daniel Kehlmann foto
Slávek Král foto

„Výjimka potvrzuje pravidlo.“

— Neznámý autor

Originál: (la) EXCEPTIO CONFIRMAT REGULAM.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“