Neale Donald Walsch citáty

Neale Donald Walsch foto

18   142

Neale Donald Walsch

Datum narození: 10. září 1943

Neale Donald Walsch je americký spisovatel a autor tří knih Hovorů s Bohem. Svou filozofii dále rozvíjí v knihách Přátelství s Bohem, Přijímání Boha, O lidských vztazích, Bůh, na kterého čekáme, Nová proroctví či Co si Bůh Přeje, které vyšly i česky. Jeho nejnovější kniha Home with God: In a Life That Never Ends byla vydána v roce 2006.


„V každém okamžiku se rozhoduješ, kým jsi a budeš. Tvůj život je vždycky výsledkem tvých myšlenek.“

„Je-li tvůj životní cíl vysoký, tvá rozhodnutí tomu musí odpovídat.“


„Můžete dělat, být a mít všechno, co si dokážete představit.“

„Dávat přednost vlastním zájmům neznamená byt sobecký – znamená to uvědomovat si sám sebe.“

„Nemůžeš si uvědomit sebe sama takového, jaký jsi, dokud se neutkáš s tím, kdo nejsi.“

„Nejvyšší myšlenka je vždy ta, která obsahuje radost.“

„Chovat se k druhým láskyplně neznamená dovolit jim všechno.“

„Často opakované slovo se stane tvou fyzickou realitou.“


„Uznej sebe sama jako tvůrce všeho, co si přeješ vytvořit.“

„Přitahuješ všechno, čeho se bojíš.“

„Tvá nespokojenost a úzkost pramení z toho, že neposloucháš svou duši.“

„Nejkrásnějším okamžikem pro Boha je chvíle, kdy si uvědomíš, že žádného boha nepotřebuješ.“


„"Pojďte až na kraj."
"Nemůžeme. Máme strach."
"Pojďte až na kraj."
"Nemůžeme. Spadneme!"

"Pojďte až na kraj."

A oni šli.
A on je strčil.

A oni letěli.

Pojďme letět společně...“
Původně napsal Guillame Apollinaire, N. D. Walsch doplnil pouze poslední větu

„Kdyby vás následoval celý svět, byli byste spokojeni s tím, kam ho vedete?“

„Neexistuje nic než láska.“

„Jestliže se vždycky řídíš cizími pravidly, pak nikdy nevyrosteš, budeš jen poslouchat.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .