„Pozitivní změnou náš vysněný život nekončí, ale začíná.“

Kniha Protože

Podobné citáty

Neale Donald Walsch foto
Edgar Allan Poe foto

„Rozhraní mezi životem a smrtí bývá neznatelné, matné. Kdo se odváží říci, kde život končí a kde začíná bezživotí?“

—  Edgar Allan Poe, kniha Předčasný pohřeb

Předčasný pohřeb
Originál: (en) The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

Martin Luther King foto

„Naše životy začnou končit dnem, kdy mlčíme o věcech, na kterých záleží.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Milton Friedman foto

„Ekonomie jako pozitivní věda je tělem zkusmo přijatých zevšeobecnění o ekonomických jevech, která mohou být používána pro předvídání následků změn okolností.“

—  Milton Friedman americký ekonom, statistik a spisovatel 1912 - 2006

Originál: (en) Economics as a positive science is a body of tentatively accepted generalizations about economic phenomena that can be used to predict the consequences of changes in circumstances.
Zdroj: [Friedman, Milton, The Methodology of Positive Economics, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1966, https://web.archive.org/web/20081118134352/http://mikael.cozic.free.fr/friedman53%28extraits%29.pdf, 39]

Ralph Smart foto
Seneca foto
Albert Einstein foto
Josef Špaček foto

„Je slyšet a vidět – to je hlavní změna! To je moc dobře. A v drtivé většině v pozitivním smyslu. Už to není jen kritika. Mluví se o ní jako o velkém českém orchestru, který pa­tří do světové extratřídy a dobře reprezentuje v cizině. o České filharmonii“

—  Josef Špaček český houslista 1986

Zdroj: [Josef Špaček o vedení, pohybu, orchestru a rezidentuře, casopisharmonie.cz, 2014-06-27, 2014-07-24, http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/josef-spacek-o-vedeni-pohybu-orchestru-a-rezidenture.html]

Dalajláma foto
Milan Děžinský foto
Rick Riordan foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“