„Matematika velmi koketuje s filozofií.“

—  Émile Picard, Les mathématiques sont en grande coquetterie avec la philosophie. 1897 Source: [Striuk, Dirk Jan, 1987, A concise history of mathematics, 190, en, 0-486-60255-9]
Émile Picard foto
Émile Picard1
francouzský matematik 1856 - 1941

Podobné citáty

„Oceán chybí v knihách o historii, geografii, matematice, fyzice, filozofii. Oceán by měl být všude, když o tom přemýšlíte. V oceánu je dokonce spiritualita.“

—  Hugo Verlomme 1952
(fr) L'océan est absent des livres d'histoire, de géographie, de mathématiques, de physique, de philosophie. L'océan devrait être partout quand on y pense. Il y a même de la spiritualité dans l'océan. Source: [Hugo Verlomme : "Il y a de la spiritualité dans l'océan", francetvinfo.fr, 2018-05-22, 2018-06-01, https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/mise-a-jour/hugo-verlomme-il-y-a-de-la-spiritualite-dans-l-ocean_2741809.html]

Carl Friedrich Gauss foto

„Matematika je královnou vědy a teorie čísel je královnou matematiky.“

—  Carl Friedrich Gauss německý matematik a fyzikální vědec 1777 - 1855
(de) Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften und die Zahlentheorie ist die Königin der Mathematik. Source: [Courant, Richard, Robbins, Herbert, Was Ist Mathematik?, Gabler Wissenschaftsverlage, 2010, 17, německy]

Georg Cantor foto

„Podstata matematiky spočívá v její svobodě.“

—  Georg Cantor matematik, autor teorie množin 1845 - 1918
(en) Das Wesen der Mathematik liegt in ihrer Freiheit. Source: [Menzier-Trott, Eckart, 2001, Gentzens Problem: Mathematische Logik im nationalsozialistischen Deutschland, Springer DE, 288, němčina]

Stefan Napierski foto
Gabriel Laub foto

„Matematika učí: nepřehlížejte nuly.“

—  Gabriel Laub český esejista a novinář 1928 - 1998

Gottlob Frege foto

„Každý dobrý matematik, je přinejmenším z poloviny filozof, a každý dobrý filozof je minimálně poloviční matematik.“

—  Gottlob Frege matematik, logik, filosof 1848 - 1925
(en) Every good mathematician is at least half a philosopher, and every good philosopher is at least half a mathematician. Source: [Sibley, Thomas Q., 2008, The Foundations of Mathematics, John Wiley & Sons, 21, angličtina]

Galileo Galilei foto
Graham Greene foto

„Psychologie vždy porazí pouhou matematiku.“

—  Graham Greene anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 - 1991

Galileo Galilei foto

„Matematika je jazyk, kterým Bůh napsal svět.“

—  Galileo Galilei italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 - 1642
Mathematics is the language with which God has written the universe.

Albert Einstein foto

„Matematika je jediný skutečně zaručený způsob, jak se zbláznit.“

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Miloš Čermák foto
Peter Høeg foto
Stephen Hawking foto

„Sotva jsem někdy znal matematika, který byl schopen odůvodnit.“

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik zabývající se vznikem vesmíru 1942 - 2018

Paul Klee foto

„Zdůrazňovat jen to krásné mi připadá, jako kdyby si matematika všímala jen kladných čísel.“

—  Paul Klee německý švýcarský malíř 1879 - 1940
Březen 1906 Source: Klee Paul: Deník, s. 759.

Lech Przeczek foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Jaroslav Putík foto
Martin Luther foto

„Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x