Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?

Přihlásit se pro kontrolu překladu

„To je to, co skutečná láska znamená - nechat člověka být tím, čím skutečně je. Většina lidí vás miluje za to, kým předstíráte, že jste. Aby si udržel svou lásku, pořád předstíráš - vystupuješ. Zamiluješ si své předstírání. Je pravda, že jsme zavřeni v obraze, činu - a je smutné, že lidé si na svůj obraz zvykají, rostou připoutaní k jejich masce. Milují své řetězy. Zapomínají na to, kdo skutečně jsou. A pokud se jim pokusíte připomenout, nenávidí vás za to, mají pocit, že se snažíte ukrást jejich nejcennější majetek.“

Originál

That's what real love amounts to - letting a person be what he really is. Most people love you for who you pretend to be. To keep their love, you keep pretending - performing. You get to love your pretence. It's true, we're locked in an image, an act - and the sad thing is, people get so used to their image, they grow attached to their masks. They love their chains. They forget all about who they really are. And if you try to remind them, they hate you for it, they feel like you're trying to steal their most precious possession.

Upravil Elee7381. Poslední aktualizace 19. září 2020. Historie
Jim Morrison foto
Jim Morrison49
vedoucí zpěvák The Doors 1943 - 1971

Podobné citáty

Kurt Vonnegut foto
Erich Fromm foto
Pierre Reverdy foto
Jodi Picoult foto
Ludwig Feuerbach foto
Otakar Matušek foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
François de La  Rochefoucauld foto
Ivan Petrovič Pavlov foto
Citát „V životě není důležité, koho milujeme, ale skutečnost, že milujeme.“
Marcel Proust foto
Edgar Degas foto
Aldous Huxley foto
André Maurois foto
Nicholas Winton foto

„Smích je nejdůležitější věcí v životě. Myslím, že většina lidí se bere příliš vážně, což jim brání, aby se chovali skutečně přirozeně.“

—  Nicholas Winton britský makléř, který zachránil 669 židovských dětí během let 1938-39 1909 - 2015

Zdroj: http://www.wintonfilm.com/cs/pribeh.html

Anne Frank foto
Veronica Roth foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“