Ludwig Feuerbach citáty

Ludwig Feuerbach foto

16   327

Ludwig Feuerbach

Datum narození: 28. červenec 1804
Datum úmrtí: 13. září 1872
Další jména: Ludwig Andreas Feuerbach

Ludwig Feuerbach byl německý materialistický filozof a antropolog.

Citáty Ludwig Feuerbach


„Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní, neboť šťastný může kolem sebe vidět jen šťastné.“

„Čím více roste naše známost s dobrými knihami, tím menší stává se okruh lidí, s nimiž toužíme obcovat.“


„Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času.“

„Láska je nejmoudřejší věc tohoto světa; proto ji většina lidí jen předstírá.“

„Praví spisovatelé jsou svědomím lidstva.“

„Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.“

„Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž.“

„Láska k vědě je láskou k pravdě, protože čestnost je základní ctností učenců.“


„Každá hlava, byť je sebeuniverzálnější, je vždy poznamenána určitým, ať už ostrým nebo tupým, jemným nebo hrubým, dlouhým nebo krátkým, rovným nebo zahnutým nosem.“

„Nedostatky velkých lidí jsou útěchou hlupáků.“

„Bůh byl mou prvou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední.“

„Kdy člověk jedná svobodně? Pouze tehdy, když jedná nutně.“


„Člověk jest, co jí.“

„Praví spisovatelé jsou lidstvu hryzoucím svědomím.“

„Rozum dějiny opisuje, a utváří jejich vášeň. Proto je všechno nové nespravedlivé vůči starému.“

„Člověk se pozná podle toho, co jí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .