„Člověk se liší od ostatních tvorů právě tím, že je žádostivý cti. Ctižádost se vůbec nevyvinula v nerozumných zvířatech, ba ani ve všech lidech ne. Ovšem ti, jimž je vrozena láska ke cti a slávě, ti se právě nejvíce liší od dobytčat a ti jsou považování za skutečné muže, ne pouze za lidi…“

—  Xenofón

Hierón

Poslední aktualizace 20. října 2020. Historie
Xenofón foto
Xenofón75
starověký řecký historik a filozof -430 - -354 př. n. l.

Podobné citáty

Xenofón foto
Sókratés foto

„Chápáním a potřebou umění se liší člověk od zvířete.“

—  Frank Towen český choreograf a tanečník 1912 - 1991

Z knihy Tomková - Towenová Evženie - Strusková Olga: Frank Towen Život s tancem. Vimperk, Tina 1995. ( s. 125)

Alkmaión z Krotónu foto
Pierre-Augustin de Beaumarchais foto
Jules Renard foto
William Osler foto

„Na poli cti a slávy obilí neroste.“

—  Václav Kubín 1920 - 2007

z knihy: Huptych, M.: Žáček, J.: Nezabolí jazyk od dobrého slova. Antologie českého aforismu. Knižní klub 2004. S. 66-70.

Karl Heinrich Waggerl foto
Jan Amos Komenský foto
Charles Darwin foto
Henry Louis Mencken foto
Oscar Wilde foto
Anthony de Mello foto
Aristoteles foto

„Předmětem žádostivosti bývá vždycky to, co nám schází… Nejvíce si žádáme právě toho, čeho pociťujeme nedostatek.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Rétorika

Alexander Pope foto
Jakub Arbes foto

„Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.“

—  Jakub Arbes český divadelní kritik, novinář, publicista, romanopisec a spisovatel 1840 - 1914

Přisuzované

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Gilbert Keith Chesterton foto

Související témata