Xenofón citáty

 Xenofón foto

12   53

Xenofón

Datum narození: 430 př. n. l.
Datum úmrtí: 354 př. n. l.

Xenofón byl starořecký spisovatel, historik, vojevůdce a Sókratův žák. Zastával antidemokratické názory a stranil spíše Spartě, proto byl vypovězen z Athén. V roce 401 př. n. l. se zúčastnil výpravy řeckých žoldnéřů ve službách Kýra Mladšího do nástupnické války v Persii. O této výpravě napsal své nejznámější dílo Anabáze. Svůj obdiv k silným vládcům vyjádřil v dílech O Kýrově vychování a Hierón, ke Spartě pak v díle Spartská ústava. Filosofické spisy Obrana Sókratova a Vzpomínky na Sókrata jsou cennými prameny vědomostí o Sókratovi, ale filosofickou hloubkou se jeho odkazu nevyrovnají. S malým úspěchem navázal dílem Hellénika na historika Thúkýdida. Vyšší úrovně dosahuje v prakticky zaměřených dílech s tematikou jezdectví nebo ekonomie a jiných. Na konci života se mohl vrátit do Athén.


„Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.“

„Peršané soudí i takové provinění, kvůli němuž se sice lidé nejvíce nenávidí, ale nejméně soudí, totiž nevděk, a přísně trestají i toho, o kom zjistí, že mohl projevit vděčnost a neučinil to.“


„Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod.“

„Aby se vládce rozzlobil na všechny své poddané najednou, to považuji za velkou chybu. Kdo nahání strach mnoha lidem, nutně si dělá z mnoha lidí nepřátele, a kdo se zlobí na všechny, dohání všechny k jednomyslnosti.“

„Znám mnoho jednotlivců, kteří mají hodně velký majetek, a přesto se pokládají za tak chudé, že se nevyhýbají žádné námaze a žádnému nebezpečí, jen aby si dopomohli k ještě většímu bohatství... Takové lidi hluboce lituji, protože jsou stiženi velmi zlou nemocí.“

„Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.“

„Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se říká muž a žena tak, aby oba měli ze společného života co největší prospěch. Oba dva musí dávat a přijímat, proto poskytli oběma stejnou měrou paměť i pozornost, stejnou měrou také učinili oba schopné sebeovládání. Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, potřebují tím spíš jeden druhého a jejich spojení se ukazuje ještě užitečnější: na co nestačí jeden, to dokáže druhý.“

„Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje.“


„Ti, jimž vládne Erós čisté lásky, mají oko laskavější, hlas líbeznější a jejich pohyby jsou umírněné a plné ušlechtilého klidu.“

„Styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se špatnými její zkázou.“

„Milostný styk těší daleko víc, je-li spojen s oddanou láskou. Ne v požitcích, které jsou kdykoliv po ruce, ale v požitcích, v něž se teprve doufá, spočívá hlavní půvab milostné touhy.“

„S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami.“


„Anything forced is not beautiful“ The Art of Horsemanship

„No human being will ever know the truth, for even if they happened to say it by chance, they would not know they had done so.“

„You are well aware that it is not numbers or strength that bring the victories in war. No, it is when one side goes against the enemy with the gods' gift of a stronger morale that their adversaries, as a rule, cannot withstand them. I have noticed this point too, my friends, that in soldiering the people whose one aim is to keep alive usually find a wretched and dishonorable death, while the people who, realizing that death is the common lot of all men, make it their endeavour to die with honour, somehow seem more often to reach old age and to have a happier life when they are alive. These are facts which you too should realize (our situation demands it) and should show that you yourselves are brave men and should call on the rest to do likewise.“ The Persian Expedition

„To quote a dictum of Simon, what a horse does under compulsion he does blindly, and his performance is no more beautiful than would be that of a ballet-dancer taught by whip and goad.“ The Art of Horsemanship

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .