„Február netreba ani glorifikovať, ale ani zatracovať. Vstúpil do dejín ako historický medzník. Musí sa hodnotiť vedecky pravdivo, čo si vyžaduje vysvetliť všetky faktory, ktoré určovali jeho priebeh a výsledky. Len takýto postup môže byť zdrojom poučenia aj pre súčasnosť. … V Česko-Slovensku sa oveľa výraznejšie než vo väčšine krajín Európy zakorenila socialistická idea. Príťažlivé boli predstavy o socializácii veľkého priemyslu, baní, peňažníctva, o nevyhnutnosti rozsiahlej pozemkovej reformy a ďalších ekonomických, sociálnych a kultúrnych premien, o zásadnom riešení postavenia slovenského národa a česko-slovenských vzťahov. Za ich uskutočňovanie nebojovali len komunisti, ale aj sociálni demokrati a ďalšie strany, odborári, odbojári, mládež. Podporovali ich aj prezident republiky Beneš. Pravda, verilo sa, že sa tieto premeny nedotknú majetkových práv poľnohospodárov, živnostníkov, remeselníkov, drobných podnikateľov. … Február bol vyvrcholením zápasu za riešenie otázky moci, a tým aj ďalšieho vývoja republiky. V tomto mocenskom stretnutí doznievali predstavy o špecifickej ceste Česko-Slovenska k socializmu, ktorú podporovala nesporne väčšina Čechov a Slovákov. Žiaľ, ďalší vývoj sa uberal iným smerom, i v rozpore s predfebruárovými predstavami komunistov. Praktický realizácia socialistických ideí sa zdeformovala. Ale to už nie sú dejiny febuára 1948, ale dejiny popierania jeho najvlastnejšieho zmyslu, ako sa presvedčil i sám, na vlastnej koži na jar 1950 a najmä po uväznení.“

Zdroj: Viliam Plevza: Vzostupy a pády : Gustáv Husák prehovoril. Bratislava, Tatrapress, 1991, s.61

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 12. dubna 2021. Historie

Podobné citáty

Gustáv Husák foto
Gustáv Husák foto
Gustáv Husák foto
Gustáv Husák foto
Gustáv Husák foto

„História bude raz hovoriť veľmi jasne a adresne. Fyzické i duševné sily človeka majú svoje hranice. Sem-tam sa podarí výnimočne túto hranicu prekročiť. Aj to iba vtedy, keď do slova a do písmena odhodláš sa "radšej nebyť, ako byť otrokom" lží a podvodu."“

—  Gustáv Husák československý kandidát na prezidenta, prezident Slovenska a politik slovenské národnosti 1913 - 1991

Zdroj: Viliam Plevza: Vzostupy a pády : Gustáv Husák prehovoril. Bratislava, Tatrapress, 1991

Gustáv Husák foto
Gustáv Husák foto
Gustáv Husák foto

„My nebudeme romanticky snívať o krásach a čistej duši ľudu, ani plakať nad jeho biedou, ale postavíme sa do stredu zástupu, roztrpčeného skutočnosťou sociálnou a spoločenskou a pomôžeme zmeniť dnešok tak, aby človek nebol vykorisťovaný človekom.“

—  Gustáv Husák československý kandidát na prezidenta, prezident Slovenska a politik slovenské národnosti 1913 - 1991

1935, časopis Svojeť
Zdroj: Viliam Plevza: Vzostupy a pády : Gustáv Husák prehovoril. Bratislava, Tatrapress, 1991, s.21

Bernd Posselt foto

„Česko by se mělo od této hrozné zátěže oprostit. Je v zájmu nás všech, aby Benešovy dekrety skončily na smetišti dějin.“

—  Bernd Posselt německý politik 1956

Posseltův požadavek na zrušení některých českých (československých) zákonů (v současnosti právně neúčinných) údajně oživujících ducha nacionalismu, pronesený během jeho projevu na 65. sudetoněmeckém sjezdu v bavorském Augsburgu.

Mariusz Szczygieł foto

„Česko není připravené na krize.“

—  Miloslav Kala český poslanec (2002–2010) a starosta 1963

Zdroj: Časopis Reflex č. 13, 2021, str. 38

Citát „Česko je nejkrásnější zemí na světě. Jen je škoda, že zde žijí Češi.“
Vlasta Burian foto

„Česko je nejkrásnější zemí na světě. Jen je škoda, že zde žijí Češi.“

—  Vlasta Burian český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový režisér, fotbalista, herec, humorista, komik, novinář, podnikatel,… 1891 - 1962

Související témata