Citáty na téma historičnost

Sbírka citátů na téma historičnost, život, událost, historie.

Celkem 128 citátů, filtrovat:

Charles Bukowski foto
Jára Cimrman foto
Dan Brown foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Jiří Suchý foto

„Zatímco utopistický filmy nám líčej, jak to v budoucností vypadat nebude, historický filmy ukazujou, jak to nevypadalo v minulosti.“

—  Jiří Suchý český básník, divadelní ředitel, dramatici, filmový režisér, herec, hudební skladatel, humorista, komik, spisovatel, vý… 1931

Patrik Ouředník foto
Albert Schweitzer foto

„Světový názor má vždy své historické důsledky.“

—  Albert Schweitzer francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 - 1965

Erich von Däniken foto
George Orwell foto
Andrej Dmitrijevič Sacharov foto

„Národ bez historické paměti je odsouzen k degradaci.“

—  Andrej Dmitrijevič Sacharov sovětský fyzik a nositel Nobelovy ceny za mír laureát 1921 - 1989

Karel Čapek foto
Lion Feuchtwanger foto
Karel Klostermann foto

„Miluji celou svou vlast, celou tuto českou zemi, nikoli jen omezený kousek její, protože tvoří zeměpisný a historický celek, nikoli dvojí území, jež by fanatikové národnostního ohraničení nejraději fantastickou čínskou zdí ohradili a uzavřeli. Jest mým právem a mou povinností milovati tento celek, ať jsem Němcem, či Čechem.“

—  Karel Klostermann český romanopisec a spisovatel 1848 - 1923

Zdroj: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2016-06-04, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/3153-vyhledavani/?searchType=date&kMonth=02&kDay=13&monthYear=00&yearSearch=&nameSearch=]

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Frank Zappa foto

„Já totiž jsem toho názoru, že dějiny naší doby se zachovávají přesněji na deskách, než v historických knihách.“

—  Frank Zappa americký hudebník, textař, skladatel a hudební a filmový producent 1940 - 1993

Neověřené

„Kdo ničí knihy, ví, co dělá, a dělá, co ví. Jeho cíl je jasný: zastrašit, demotivovat, způsobit ztrátu historické paměti, zmírnit odpor, vzbuzovat pochybnost.“

—  Fernando Báez venezuelský spisovatel 1963

Zdroj: [Lukavec, Jan, Báez, Fernando. Obecné dějiny ničení knih (in MfD), iliteratura.cz, 2013-06-23, 2013-06-27, http://www.iliteratura.cz/Clanek/31713/baez-fernando-obecne-dejiny-niceni-knih-in-mfd]

Charlie Chaplin foto
Alfried Längle foto
Adam Schaff foto
Kateřina Tučková foto
Jiří Grygar foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Řečníkům je vskutku dovoleno lhát o historických záležitostech, aby mohli něco říci vybraněji.“
Quidem concessum est rhetoribus ementiri in historiis ut aliquid dicere possint argutius.

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

„V průběhu svého historického vývoje byla vždy německá literatura a kultura v určitém napětí vůči judaismu.“

—  Egon Schwarz americký literární vědec 1922 - 2017

Zdroj: [Dowden, Stephen, Meike, Werner, 2002, German literature, Jewish critics: the Brandeis symposium, Camden House, 1, XV, en, 1-57113-158-2]

Robert Záruba foto

„Ode dneška by mělo být spojení Vítězný únor navždy přiřazeno k tomuto historickému vítězství!“

—  Robert Záruba český sportovní novinář 1967

po vítězství ČR v Naganu

František Ladislav Rieger foto
Gustáv Husák foto

„Február netreba ani glorifikovať, ale ani zatracovať. Vstúpil do dejín ako historický medzník. Musí sa hodnotiť vedecky pravdivo, čo si vyžaduje vysvetliť všetky faktory, ktoré určovali jeho priebeh a výsledky. Len takýto postup môže byť zdrojom poučenia aj pre súčasnosť. … V Česko-Slovensku sa oveľa výraznejšie než vo väčšine krajín Európy zakorenila socialistická idea. Príťažlivé boli predstavy o socializácii veľkého priemyslu, baní, peňažníctva, o nevyhnutnosti rozsiahlej pozemkovej reformy a ďalších ekonomických, sociálnych a kultúrnych premien, o zásadnom riešení postavenia slovenského národa a česko-slovenských vzťahov. Za ich uskutočňovanie nebojovali len komunisti, ale aj sociálni demokrati a ďalšie strany, odborári, odbojári, mládež. Podporovali ich aj prezident republiky Beneš. Pravda, verilo sa, že sa tieto premeny nedotknú majetkových práv poľnohospodárov, živnostníkov, remeselníkov, drobných podnikateľov. … Február bol vyvrcholením zápasu za riešenie otázky moci, a tým aj ďalšieho vývoja republiky. V tomto mocenskom stretnutí doznievali predstavy o špecifickej ceste Česko-Slovenska k socializmu, ktorú podporovala nesporne väčšina Čechov a Slovákov. Žiaľ, ďalší vývoj sa uberal iným smerom, i v rozpore s predfebruárovými predstavami komunistov. Praktický realizácia socialistických ideí sa zdeformovala. Ale to už nie sú dejiny febuára 1948, ale dejiny popierania jeho najvlastnejšieho zmyslu, ako sa presvedčil i sám, na vlastnej koži na jar 1950 a najmä po uväznení.“

—  Gustáv Husák československý kandidát na prezidenta, prezident Slovenska a politik slovenské národnosti 1913 - 1991

Zdroj: Viliam Plevza: Vzostupy a pády : Gustáv Husák prehovoril. Bratislava, Tatrapress, 1991, s.61

David Cannadine foto

„Dějepis je ve Velké Británii povinný do 14 nebo 15 let. Británie má hodně historie a pokud máte pouze dvě hodiny týdně po omezený počet let, jednoduše to nestihnete probrat. A je to i případ politiků: spousta z nich je historicky neinformovaná. A nejen, že neví mnoho z historie. Neví ani, že by měli vědět víc.“

—  David Cannadine 1950

Zdroj: [Někteří politici vůbec netuší, že by měli vědět víc, říká profesor historie z Princentonské univerzity, novinky, 2019-12-02, 2019-12-10, https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2993195-nekteri-politici-vubec-netusi-ze-meli-vedet-vic-rika-profesor-historie-z-princentonske]

Sávitrí Déví Mukherdží foto
George Eliot foto
Lion Feuchtwanger foto
Jiří Paroubek foto

„Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výborů místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů? Stále nevyužívámě všech organizačních forem, které organizační řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních a krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích.“
(„Únor odkazem i výzvou – Beseda pamětníků Února s nejmladší generací Československé strany socialistické“

—  Jiří Paroubek český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlamentu (2006–2010), člen českého Parlamentu (2010–2013) a premiér ČR 1952

Beseda se uskutečnila začátkem května 1978 a byla uveřejněna v deníku Svobodné slovo. O čtyři roky později, 12.2.1982, byl na VIII. konferenci ČSS bratr Jiří Paroubek zvolen do Ústředního výboru ČSS. zdroj: Dokument: Bratr Paroubek o Vítězném únoru http://neviditelnypes.zpravy.cz/p_politika.asp?c=A060423_011435_p_politika_wag, Neviditelný pes, 24.4.2006)

Peter Burke foto

„Historické budovy, stejně jako podniky, často vyžadují podnikatelský přístup. Ti, kteří je vidí hlavně jako zátěž, jsou dvojího druhu. Jedním z nich je spekulant, developer, který se jich chce zbavit pro finanční zisk. Na druhé straně je správce, který nerad ztrácí čas a peníze při péči o starší stavby nebo který postrádá zkušenosti, rady a představivost, jak by mohly být prakticky a ekonomicky adaptovány. Oba typy jsou často posedlé myšlenkou, že nová budova, která nahradí tu starou, nebude zázračně potřebovat údržbu.“

—  Marcus Binney britský historik architektury 1944

Originál: (en) Historic buildings, like businesses, often demand an entrepreneurial approach. Those who see them principally as a burden are of two types. One is the speculator, the developer who wishes to be rid of them for financial gain. The other is the administrator, who grudges the time and money absorbed in looking after older buildings or who lacks the expertise, advice or imagination to see how they could be adapted in a practical and economic way. Both types are often obsessed by the idea that a new building replacing the old one will somehow be magically maintenance-free.
Zdroj: [Larkham, Peter J., 1996, Conservation and the City, Routledge, 10, angličtina]

Ivan Gašparovič foto

„Politická reprezentace v Maďarsku se vydává na historicky nebezpečnou cestu. Ignoruje dobré evropské mravy, popírá zásady mezinárodního práva, uzavírá se do kruhu politického sebeklamu, nerespektuje literu, ducha i mechanismy podepsaných dvoustranných i mnohostranných smluv.“

—  Ivan Gašparovič slovenský prezident Slovenska, předseda Národní rady Slovenské republiky, předseda Slovenské Národní Rady a politik 1941

o maďarském zákoně, kterým získávají maďarské občanství i osoby bez trvalého pobytu v zemi
Zdroj: [Podepsano:Kdo přijme maďarské občanství přijde o to slovenské, iHNed.cz, 2010-05-31, 2010-05-31, http://zahranicni.ihned.cz/evropa/c1-43954110-podepsano-kdo-prijme-madarske-obcanstvi-prijde-o-to-slovenske]

Michal Babák foto

„Na svém výroku trvám a nevidím na něm nic rasistického. Slovo Žid není urážka, já sám mám židovské kořeny. (…) Já jsem pouze vyzvedl obecně známou vlastnost a totiž umění velmi dobře zacházet s penězi, která je Židům historicky vlastní, což koneckonců známe i z anekdot – stejně tak jsem mohl říct Polák nebo jezevčík.“

—  Michal Babák český člen českého Parlamentu (2010–2013) a podnikatel 1975

v tiskovém prohlášení po kritice na předchozí výrok z televizní debaty
Zdroj: [Jan, Wirnitzer, Žádný Žid nemůže být pro státní kasu horší než Kalousek, řekl Babák, iDNES.cz, http://zpravy.idnes.cz/babak-o-fischerove-zidovstvi-diu-/domaci.aspx?c=A130714_130517_domaci_jw, 2013-07-14, 2013-07-15]

„Nepochybuji, že z historického hlediska a na základě toho, co dosud víme o životě a činnosti kněze Jozefa Tisa, může být, po pozitivním výsledku církevního procesu blahořečení, vyzdvižen na oltář.“

—  Milan Stanislav Ďurica slovenský historik, politolog, překladatel, salesián a římskokatolický duchovní 1925

Jozef Tiso 1887 - 1947
Zdroj: [Kniha o Tisovi, která pobouřila historiky, hn.ihned.cz, 2006-10-17, 2011-03-28, http://hn.ihned.cz/c1-19537740-kniha-o-tisovi-ktera-pobourila-historiky]

„Úhlavní nepřítel se v průběhu celého filmu nemění. Je to pořád dokola Svatý stolec, papež a katolická víra. Je to únavné a historicky zcela zavádějící.“

—  Franco Cardini italský historik 1940

o filmu Královna Alžběta: Zlatý věk zejména Vatikán
Zdroj: [Nová teroristická hrozba v Británii, rozhlas.cz, 2007-11-06, 2011-01-25, http://www.rozhlas.cz/cro6/internet/_zprava/395521]

Marc Augé foto

„Předmětem antropologie není rekonstrukce zaniklých společností, ale objasnění různých typů společenské logiky a logiky historické.“

—  Marc Augé francouzský antropolog a geograf 1935

Zdroj: [Le Goff, Jacques, Jacques Le Goff, Paměť a dějiny, Argo, Praha, 2007, 978-80-7203-862-6, 206, česky]

„Jeho hlavním přínosem je syntéza biblického a archeologického výzkumu. Položil základy pro integrativní výzkum, který kombinuje studium archeologie, bible, starověkých zdrojů Blízkého východu a historickou geografii.“

—  Amichaj Mazar 1942

Originál: [(en) His main contribution was the synthesis of biblical and archeological research. He laid the foundations for integrative research that combined the study of archeology, the Bible, ancient Near Eastern sources and historical geography.]
Zdroj: [Benjamin Mazar, 89, Israeli Biblical Archaeologist, nytimes.com, 1995-09-11, 2014-01-24, http://www.nytimes.com/1995/09/11/obituaries/benjamin-mazar-89-israeli-biblical-archaeologist.html]

Benjamin Mazar foto

„Řecko, historická země par excellence, uvízla v soukolí Dějin. Proto jsme se dostali do slepé uličky. Vše, o čem hovoříme, celé ono velké řecké dědictví, jímž se honosíme, ustrnulo v podobě klišé a stereotypů.“

—  Dimítris Dimitriádis 1944

Zdroj: [Z kolébky se stal hrob, presseurop.eu, 2012-06-17, 2012-06-23, http://www.presseurop.eu/cs/content/article/2184621-z-kolebky-se-stal-hrob]

Avraham Stern foto
Henry Moore foto
Jelena Bonnerová foto

„Čečensko pro mne bylo stejným otřesem jako Československo v roce 1968. Je to historický zločin Ruska.“

—  Jelena Bonnerová aktivistka za lidská práva v Sovětském svazu a manželka disidenta Andreje Sacharova 1923 - 2011

Zdroj: [Zemřela vdova po Andreji Sacharovovi aktivistka Jelena Bonnerová, novinky.cz, 2011-06-19, 2011-06-19, http://www.novinky.cz/zahranicni/236640-zemrela-vdova-po-andreji-sacharovovi-aktivistka-jelena-bonnerova.html]

Georgios Pachymeres foto
Krzysztof Pomian foto
István Szabó foto

„Reprezentují duchovní podstatu a zkušenosti, které dovedeme zobrazit a evokovat jen my. Moje zkušenosti jsou zkušenostmi člověka žijícího ve střední Evropě, v Maďarsku. A ty jsou docela jiné než zkušenosti Západoevropana. My jsme hodně viděli a prožili, byli jsme svědky proměnlivého postoje spoluobčanů, nejrůznějších zvratů charakterů vyprovokovaných historickými událostmi.“

—  István Szabó maďarský filmový režisér, scenárista a ředitel opery 1938

o svých filmech
Zdroj: [Režisér István Szabó bude prezidentem poroty karlovarského festivalu, novinky.cz, 2011-04-06, 2011-04-06, http://www.novinky.cz/kultura/229910-reziser-istvan-szabo-bude-prezidentem-poroty-karlovarskeho-festivalu.html?ref=boxF]

Václav Klaus foto

„Nejcennějším vkladem, který do integrující se Evropy můžeme právě my přinést, je naše draze zaplacená historická zkušenost.“

—  Václav Klaus politik, bývalý prezident České republiky 1941

projev 28.10.2007

Antoine Vitkine foto

„Paranoidní brožura, jež silně inspirovala S. Miloševiče, posilovala historická tvrzení, že Srbové byli ostatními jugoslávskými národy ponižováni jako otroci, a požadovala, aby byli všichni sjednoceni v jednom státě.“

—  Antoine Vitkine francouzský novinář 1977

o Memorandu Srbské akademie věd a umění
Zdroj: [Lukavec, Jan, Vitkine, Antoine: Mein Kampf. Příběh jedné knihy, iLiteratura.cz, 2011-01-23, 2014-11-01, http://www.iliteratura.cz/Clanek/27745/vitkine-antoine-mein-kampf-pribeh-jedne-knihy-in-ltn]

Robert Solomon Wistrich foto

„Nejvirulentnější projevy tohoto "exterminacionistického" nebo genocidního antisionismu přišli z arabsko-muslimského světa, což je historický dědic forem totalitního antisemitismu v Hitlerově Německu a Sovětském svazu na počátku 20. století.“

—  Robert Solomon Wistrich historik 1945 - 2015

Originál: (en) The most virulent expressions of this ‘exterminationist’ or genocidal anti-Zionism have come from the Arab-Muslim world, which is the historical heir of the earlier 20th century forms of totalitarian anti-Semitism in Hitler’s Germany and the Soviet Union.
Zdroj: [Roberts, Sam, Robert S. Wistrich, Scholar of Anti-Semitism, Dies at 70, nytimes.com, 2015-05-28, 2015-06-02, http://www.nytimes.com/2015/05/28/world/europe/robert-s-wistrich-scholar-of-anti-semitism-dies-at-70.html?ref=obituaries]

„Řada podnětů historického bádání vychází z konfrontace s etologií. Bylo by žádoucí, kdyby se v perspektivě historické etologie stalo setkání obou těchto disciplín přínosem pro oba zúčastněné partnery.“

—  August Nitschke německý historik 1926 - 2019

Zdroj: [Le Goff, Jacques, Jacques Le Goff, Paměť a dějiny, Argo, Praha, 2007, 978-80-7203-862-6, 209, česky]

Martin Fendrych foto

„Bylo by zajímavé – a historicky spravedlivé – dožít se stavu, kdy bychom o kvóty škemrali my, utlačovaní, podceňovaní, odstrkávaní a hůře placení muži.“

—  Martin Fendrych český básník, esejista, novinář a spisovatel 1957

Zdroj: [Kvóty na ženy? Ano. Místo Chlapi sobě zkusit Ženy nám, nazory.aktualne.cz, 2014-06-24, 2014-06-25, http://nazory.aktualne.cz/komentare/kvoty-na-zeny-ano-misto-chlapi-sobe-zkusit-zmenu-zeny-nam/r~e5da5e2efb8611e38fdc0025900fea04/?utm_source=ihned.cz&utm_medium=carousel]

Arthur Japin foto

„Jsem povahou velice tichý člověk, ale psaním jsem si vytvořil odstup a mohl jsem tak nahlédnout do sebe samého a něco o sobě zjistit. Proto jsou mé historické romány skoro živoucí autobiografií, je v nich tolik z mého života.“

—  Arthur Japin holandský autor 1956

Zdroj: [Smolka Fruhwirtová, Lucie, Japin, Arthur, iliteratura.cz, 2006-12-26, 2014-04-09, http://www.iliteratura.cz/Clanek/20395/japin-arthur]

Cristian Mungiu foto

„Naše očekávaní nebyla realistická – mysleli jsme, že svoboda změní Rumunsko z pekla na zemi v nebe na zemi. Štve mě, že přeměny obyčejného života se dějí tak pozvolna, i když jistě jde o normální tempo historických procesů. Ale jsem poslední, kdo by si mohl stěžovat. Mohu svobodně pracovat a vede se mi velmi dobře.“

—  Cristian Mungiu rumunský filmový režisér, scenárista a filmový producent 1968

Zdroj: [Cristian Mungiu: Ze socialismu se léčíme jen zvolna, Divadelní noviny, 2008-03-09, 2014-06-19, http://host.divadlo.cz/noviny/clanek.asp?id=15803]

Mevlüt Cavusoglu foto

„Papežovy poznámky, které jsou vzdálené historické a právní realitě, nemohou být akceptovány.“

—  Mevlüt Cavusoglu turecký politik 1968

o Františkově prohlášení zněnícím: V minulém století naše lidská rodina překonala tři obrovské a bezpříkladné tragédie. První, která bývá považována za první genocidu 20. století, postihla arménský lid...
Zdroj: [Papež označil masakry Arménů za genocidu, Turecko si stěžovalo velvyslanci, lidovky.cz, 2015-04-12, 2015-07-08, http://www.lidovky.cz/papez-oznacil-vrazdeni-armenu-za-genocidu-fig-]

Marc Bloch foto

„Rozmanitost historických svědectví je téměř nekonečná. Vše, co člověk říká nebo píše, vše, co vyrábí, vše, na co sáhne, o něm může a musí vypovídat.“

—  Marc Bloch francouzský historik 1886 - 1944

Zdroj: [Le Goff, Jacques, 2007, Paměť a dějiny, Argo, 187, 978-80-7203-862-6]

Alberto Methol Ferré foto

„Církev nepochybně nikdy nebyla onou karikaturou, jak ji líčí osvícenství, ale někdy přijala takové historické formy, které znetvořily a zohavily její povahu anebo zavdaly podnět těm, kteří chtěli církev líčit takovou, jaká není.“

—  Alberto Methol Ferré uruguayský intelektuál, spisovatel, novinář, historik, filosof a teolog 1929 - 2009

Zdroj: [O koncilu jinak, radiovaticana.cz, 2014-05-18, 2014-05-19, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20225]

Adam Zagajewski foto
Vladimir Chotiněnko foto

„Historické filmy - překrásná příležitost podívat se z minulého na dnešní den. Distancovat se a nezaslepeným pohledem se podívat na současnost - to je to, co mne obvykle zajímá.“

—  Vladimir Chotiněnko ruský režisér a herec 1952

Originál: (ru) Историческое кино — это прекрасная возможность взглянуть из прошлого на сегодняшний день. Дистанцироваться и незашоренным взглядом взглянуть на настоящее — вот что, как правило, меня интересует.
Zdroj: [Режиссер Владимир Хотиненко — об экранизации «Бесов», мистике и Балабанове, izvestia.ru, 2014-05-24, 2014-05-29, http://izvestia.ru/news/571237]

Uri Avnery foto

„Postsionismus znamená, že po založení státu začala nová historická éra. Postsionismus může obdivovat výdobytky sionismu a kritizovat jeho nedostatky. Ze své definice ale není antisionistický.“

—  Uri Avnery izraelský spisovatel 1923 - 2018

Zdroj: [Avnery, Uri, Uri Avnery: Když říkáš ne, literarky.cz, 2010-08-24, 2011-02-20, http://www.literarky.cz/svet/blizky-vychod/2677-uri-avnery-kdy-ika-ne]

„Historii je nutno studovat i jako historii současnosti. To se nedá odtrhnout. Každý pohled na historický fakt minulosti, je vždy poznamenán vaším světonázorem, vaším pojetím i tím, co zrovna prožíváte a v jakém prostředí žijete.“

—  Václav Vrabec 1931 - 2016

Zdroj: [Textové přepisy: "Národní specifika by se měla chránit a pěstovat," říká Václav Vrabec, ct24.cz, 2011-01-27, 2011-02-05, http://www.ct24.cz/textove-prepisy/113787-narodni-specifika-by-se-mela-chranit-a-pestovat-rika-vaclav-vrabec/]

„Pohlaví vstoupilo do základního vztahu státu a občana a láme všechny historické precedenty.“

—  Tani Barlowová americká historička 1950

Originál: (en) Gender has entered the primary relation of state and citizen, breaking all historical precedent.
Zdroj: [Sharma, Arvind, Today's Woman in World Religions, State University of New York, New York, 1994, 190, anglicky]

Karel Schwarzenberg foto

„… a měli bychom taky, když se ty kraje tvořily, respektovat hranice Moravy. Že jsme tu historickou hranici vůbec nerespektovali, podle mě byla chyba. A ani spádovost.“

—  Karel Schwarzenberg český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních věcí ČR, místopředseda vlády ČR, člen českého Parlamentu (201… 1937

Zdroj: VIDEO: Zeman a Schwarzenberg se utkali v prvním duelu prezidentských finalistů http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/primy-prenos-prvni-duel-prezidentskych-finalistu--1162323, rozhlas.cz 16. 1. 2013, čas přibližně 14:40

„Historie není tragédie. Abychom pochopili historickou skutečnost, je někdy nezbytné neznat výsledek.“

—  Pierre Vidal-Naquet francouzský historik 1930 - 2006

Zdroj: [Jackson, Julian, 2006, Francie v temných letech 1940-1944, BB art, 1., 127, 80-7341-912-2]

„Čím víc se historie stane sociologickou, a sociologie historickou, tím lépe pro obě.“

—  Edward Carr anglický historik, diplomat, novinář a mezinárodní vztahy teoretik 1892 - 1982

Zdroj: [Le Goff, Jacques, Jacques Le Goff, Paměť a dějiny, Argo, Praha, 2007, 978-80-7203-862-6, 206, česky]

Barbara Stanisławczyk foto

„Máme skvělé umělce, velmi dobrou kulturu a hlubokou historickou tradici. Neopouštějme to, pomozme naší kultuře.“

—  Barbara Stanisławczyk 1962

Originál: (pl) - Mamy świetnych twórców, bardzo dobrą kulturę i głęboką historyczną tradycję. Nie wyrzekajmy się tego, pomóżmy naszej kulturze.
Zdroj: [Barbara Stanisławczyk: Polskie Radio powinno promować polską kulturę, polskieradio.pl, 2016-01-11, 2016-01-16, http://www.polskieradio.pl/13/129/Artykul/1568330,Barbara-Stanislawczyk-Polskie-Radio-powinno-promowac-polska-kulture]

Edward Osborne Wilson foto

„Tam, kde se historie snažila biologie zmocnit, aby ji (nízce a nesprávně) využila v historické demografii, dnes biologie chce a může historii něco naučit.“

—  Edward Osborne Wilson americký biolog 1929

Zdroj: [Le Goff, Jacques, Jacques Le Goff, Paměť a dějiny, Argo, Praha, 2007, 978-80-7203-862-6, 209, česky]

Tomas Espedal foto

„Bergen je historické město, staré, a tím pádem krásné. Jenže ho vlastně není možné vidět, protože je pořád zataženo, prší a město zahaluje hustá mlha. Je to krásné město, když je vidět.“

—  Tomas Espedal norský spisovatel 1961

Zdroj: [Jindřišková, Jitka, Espedal, Tomas, iliteratura.cz, 2011-11-02, 2014-04-10, http://www.iliteratura.cz/Clanek/28999/espedal-tomas]

Stanley A. McChrystal foto

„Je to jeden z těch, kteří si kryjí záda pro historické knihy. Když nyní neuspějeme, budou moci říci: Já vám to říkal.“

—  Stanley A. McChrystal americký generál 1954

o Karlu Eikenberrym
Zdroj: ["Vlk samotář" z Afghanistánu se rozpovídal, teď musí na kobereček do Bílého domu, ihned.cz, 2010-06-22, 2010-11-25, http://zahranicni.ihned.cz/c1-44411320-vlk-samotar-z-afghanistanu-se-rozpovidal-ted-musi-na-koberecek-do-bileho-domu]

Paddy Ashdown foto

„Nevěřím, že národní stát je něčím jiným než historickým vynálezem. Nevěřím, že zůstane navěky.“

—  Paddy Ashdown britský politik a diplomat 1941 - 2018

Zdroj: [Atkinson, Rodney, Evropská unie — nepřítel svobodných národů, euportal.parlamentnilisty.cz, 2006-10-26, 2012-12-16, http://euportal.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/993-evropska-unie-nepritel-svobodnych-narodu.aspx]

Menachem Begin foto
Edgar Lawrence Doctorow foto

„Moje knihy nejsou historické romány. Když píšete o minulosti, píšete o své současnosti. Tomu se nedá vyhnout. Jiná historická doba je spíš způsobem, jak román někam umístit.“

—  Edgar Lawrence Doctorow prozaik, editor, profesor 1931 - 2015

Zdroj: Edgar Lawrence Doctorow na pwf.cz http://www.pwf.cz/archivy/texty/rozhovory/edgar-l-doctorow-je-dobre-vecne-pochybovat_2164.html

Otto Von Bismarck foto

„Bylo historickým důsledkem, že po rakouské válce bude následovat francouzská.“

—  Otto Von Bismarck německý státník, kancléř Německa 1815 - 1898

Zdroj: [Schoeps, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Garamond, Praha, 2004, 410, 216, 80-86379-59-0, Šárka Stellnerová, František Stellner]

Antony Beevor foto

„Pokud spisovatel používá významné historické postavy, nemá čtenář ponětí, co vychází z historických faktů a co je smyšlené.“

—  Antony Beevor anglický vojenský historik 1946

Originál: (en) When a novelist uses a major historical character, the reader has no idea what he or she has taken from recorded fact and what has been invented in their re-creation of events.
Zdroj: [Lodge, David, David Lodge, HG Wells: prophet of free love, guardian.co.uk, 2011-03-11, 2011-03-14, http://www.guardian.co.uk/books/2011/mar/11/hg-wells-david-lodge]

„Historická výpověď, tlumočící jednotlivé události, je nezávislá na ‚objektivní‘ pravdivosti těchto událostí. Podstatný je jen ‚historický‘ záměr autora.“

—  Émile Benveniste francouzský lingvista 1902 - 1976

Zdroj: [Le Goff, Jacques, Jacques Le Goff, Paměť a dějiny, Argo, Praha, 2007, 978-80-7203-862-6, 129, česky]

Lamberto Zannier foto

„Vstupujeme do nové historické etapy, která volá po nových principech. To znamená zajistit, aby uprchlíci nebyli diskriminováni ve svém novém domově. Zároveň nesmíme opustit své vlastní zásady a naši vlastní kulturu.“

—  Lamberto Zannier italský diplomat 1954

Originál: (de) Wir stehen am Anfang einer neuen historischen Phase, die nach neuen Prinzipien verlangt. Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass Flüchtlinge in ihrer neuen Heimat nicht diskriminiert werden. Zugleich dürfen wir unsere eigenen Prinzipien und unsre eigene Kultur nicht aufgeben..
Zdroj: [Geets, Siobhan, "Vielleicht brauchen wir Mauern mit Türen", wienerzeitung.at, 2016-03-03, 2016-03-11, url http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/804263_Vielleicht-brauchen-wir-Mauern-mit-Tueren.html]

Július Ďuriš foto

„Bílá hora jest odčiněna! Germánský výboj je historicky likvidován.“

—  Július Ďuriš slovenský komunistický politik 1904 - 1986

1945
Zdroj: [Glassheim, Eagle, 2012, Urození nacionalisté, Garamond, 222, 9788074071409]

Albert Schweitzer foto

„Události, jež tvoří tok historického vývoje, jsou pro jejich současníky neproniknutelné, pokud jde o jejich kořeny a nevypočitatelné, pokud jde o jejich výsledky.“

—  Albert Schweitzer francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 - 1965

Zdroj: [Schweitzer, Albert, 1968, Lidé v pralese (originál: Zwischen Wasser und Urwald), Orbis, Praha, 7, 281, Citovaný text napsal Albert Schweitzer v předmluvě k francouzkému vydání z roku 1952, čeština]

Jean Epstein foto
Andrej Alexandrovič Ždanov foto
Carl Gustav Jung foto

„Já však používám určitý filosofický, religionistický a historický materiál výlučně ke znázornění duševních souvislostí. Když například používám pojem Bůh nebo stejně metafyzický pojem energie, pak se tomu nemohu vyhnout, neboť jsou to obrazy, které jsou v lidské duši od počátku. Musím vždy znovu zdůraznit, že ani mravní zákon, ani pojem Bůh, ani jakékoli náboženství nenapadly člověka zvnějšku, jaksi z nebe, ale že to vše má člověk in nuce v sobě a že si to tedy také vytvořil sám ze sebe. Je tudíž naprosto liché si myslet, že k zapuzení těchto strašidel stačí pouhé vysvětlení. Ideje mravního zákona a božství patří k nevykořenitelnému vlastnictví lidské duše. Proto se každá poctivá psychologie, kterou nezaslepilo šosácké osvětářské tmářství, s těmito skutečnostmi musí vyrovnávat. Vysvětlováním ani ironií se jich nezbavíte. Ve fyzice se můžeme obejít bez obrazu Boha, v psychologii je to však zcela určitá veličina, s níž se musí počítat stejně jako s „afektem“, „pudem“, „matkou“ atd. Věčné zaměňování objektu a imaga vede přirozeně k tomu, že ve svém myšlení neumíme rozlišit mezi „Bohem“ a „imagem (obrazem) Boha“, takže se domníváme, že mluvíme o Bohu a že podáváme „teologické“ vysvětlení, když hovoříme o „obrazu Boha“.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961

Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi

Robert Anson Heinlein foto
Thomas Moore foto
Chuck Palahniuk foto
Carl Gustav Jung foto

„Nikdy nebyl natočen hraný film o masakru Peterloo. Univerzální význam této historické události se přitom stává stále důležitějším v našich turbulentních časech.“

—  Mike Leigh

Zdroj: Filmová upoutávka týdne: Mike Leigh připomíná krvavou skvrnu britské historie, 28. 7. 2018, ct24.ceskatelevize.cz https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2549947-filmova-upoutavka-tydne-mike-leigh-pripomina-krvavou-skvrnu-britske-historie

„Bohužel však musíme konstatovat, že v době, kdy se ukrajinský a polský národ snaží překlenout historické křivdy, vy káráte Ukrajince za hříchy minulosti, přičemž sám relativizujete zabíjení a vyhánění na základě kolektivní viny, jaké se po válce odehrálo v Československu.“

—  Michael Romancov 1969

Otevřený dopis ukrajinistů a historiků, včetně Michaela Romancova, který vyzval prezidenta Miloše Zemana ke zdrženlivosti při hodnocení ukrajinských nacionalistických vůdců Romana Šuchevyče a Stepana Bandery. Dopis zveřejnil 13. ledna 2015 server Lidovky. cz
Zdroj: [Ukrajinisté kritizují Zemana. Bandera nevraždil Poláky a Šuchevyč Židy, Hospodářské noviny, 13. ledna 2015, https://domaci.ihned.cz/c1-63374190-ukrajiniste-kritizuji-zemana-bandera-nevrazdil-polaky-a-suchevyc-zidy]

Derren Brown foto

„Bible není historický spis!“

—  Derren Brown britský iluzionista 1971

Alois Jirásek foto