„Hlasováním nelze rozhodnout o tom, co je pravda; jinak bychom nikdy nemohli dospět k žádné pravdě, nikdy.“

—  Osho

Originál

It is not decided by votes what is true; otherwise we could never come to any truth, ever.

Your Answers Questioned (2003)
Kontext: It is not decided by votes what is true; otherwise we could never come to any truth, ever. People will vote for what is comfortable — and lies are very comfortable because you don't have to do anything about them, you just have to believe. Truth needs great effort, discovery, risk, and it needs you to walk alone on a path that nobody has traveled before.

Upravil Marn. Poslední aktualizace 10. března 2020. Historie
Osho foto
Osho100
indický mystik 1931 - 1990

Podobné citáty

Titus Livius foto
Galileo Galilei foto

„Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.“

—  Galileo Galilei italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 - 1642

Albert Einstein foto
Xenofanés foto
Osho foto
Jiddu Krišnamurtí foto
Marilyn Monroe foto
Rudolf Steiner foto
Citát „Nelze ustoupit před jednou pravdou, aniž bychom druhé šlápli na patu.“
Christian Friedrich Hebbel foto
Zdeněk Janík foto
Giacomo Casanova foto

„Nepřítomní nemají nikdy pravdu.“

—  Giacomo Casanova italský dobrodruh a zakladatel Benátské republiky 1725 - 1798

Sri Chinmoy foto
Max Planck foto

„Když mi byla odhalena pravda, nikdy jsem o ní nepochyboval.“

—  Alí bratranec Muhammadův a čtvrtý chálifa 601 - 661

Související témata