„Každé vaše slovo by mělo mít svou váhu a smysl, jinak je lépe mlčet.“

Upravil Milo Mahdall. Poslední aktualizace 21. března 2020. Historie

Podobné citáty

Erasmus Rotterdamský foto

„Není nic nesnesitelnějšího nad hlupáka, který všechno, co se řekne správně, překroutí. Proto je u takových lidí moudrému nejlépe mlčet anebo přizpůsobit svou řeč jim.“

—  Erasmus Rotterdamský nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1466 - 1536

Zdroj: [Tichý, Vítězslav, 1995, Casanova v Čechách, Kapucín, Duchcov, 1., 131, 80-902099-0-4]

Valeriu Butulescu foto
Miroslav Horníček foto

„Každý má svůj zrak a svá slova. Každý vnímá jinak ulici, film, les, člověka, všechno.“

—  Miroslav Horníček český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publicista, režisér, scenárista, spisovatel, televizní moderátor a… 1918 - 2003

Anton Pavlovič Čechov foto
Martin Bucer foto

„Věříme v Boha a v Krista, ne v církev. (…) Nepřikládám Augustýnovým slovům velkou váhu, protože konec konců je to Kristus, v nějž musím věřit, a ne Augustýn. (…) Je o mnoho lépe opustit Augustýna než Krista.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Reakce na Augustýnův výrok “Nevěřil bych evangeliu, kdyby mne k tomu nepobízela autorita církve.“
Originál: (en) We believe in God and in Christ, not in the Church. (…) I do not accord Augustine's word too much weight, because ultimately it is Christ I must believe in, and not Augustine. (…) It is much better to abandon Augustine than Christ.
Zdroj: [de Kroon, Marijn, We Believe in God and in Christ. Not in the Church: The Influence of Wessel Gansfort on Martin Bucer, https://books.google.cz/books?id=ObOQgL68k_UC&pg, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 2009, 101, 80-81, 0664232930, angličtina]

Otto Dov Kulka foto
Sofoklés foto
Konfucius foto

„Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

„Buď opatrný na slova, jejichž váha klesá.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Friedrich Dürrenmatt foto
Abraham Lincoln foto

„Lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit všechny pochybnosti.“

—  Abraham Lincoln 16. prezident Spojených států 1809 - 1865

Originál: (en) Better to remain silent and thought a fool than to speak and remove all doubt.

Bolek Polívka foto

„Dej mi svůj hlas a mlč!“

—  Bolek Polívka český herec, mim, dramatik a scenárista 1949

Miroslav Horníček foto

„Blbec se nejlépe utají tím, že moudře mlčí… ovšem ten, který to ví a praktikuje, není vlastně vůbec blbej!“

—  Miroslav Horníček český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publicista, režisér, scenárista, spisovatel, televizní moderátor a… 1918 - 2003

Související témata