„To bůh je náš otec naše Matky a Otcové jsou andělé co jím dál bůh život ať nas vychovají k štěstím zdraví nám dál bůh život ať to učíme naše děti protože my lidí jsme synové a dcery boha“

—  dwayne

Podobné citáty

Aurelius Augustinus foto
Paulo Coelho foto
Martin Luther foto

„Hrad přepevný je Pán Bůh náš.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Aurelius Augustinus foto
Jaroslav Kubera foto
Malcolm X foto
Pavel Kosorin foto
Max Lucado foto
John Gray foto
Jean Ziegler foto

„Bůh nemá jiné ruce než ty naše, buď změníme svět, nebo to neudělá nikdo.“

—  Jean Ziegler švýcarský sociolog 1934

[(de) Gott hat keine anderen Hände als die unsrigen, entweder wir verändern die Welt, oder niemand wird es tun.]
Zdroj: [Gottesdienst der G-8-Kritik, spiegel.de, 2007-06-05, 2010-11-28, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,486912,00.html]

Tomáš Kempenský foto
John Charles Ryle foto

„Dal-li ti Bůh svého Syna, pak se varuj pochybovat o Jeho dobrotě a lásce, i když nám v našem každodenním životě přináší prozřetelnost nějaké soužení.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) If God has given you His Son, beware of doubting His kindness and love in any painful providence of our daily life.
Zdroj: [Ryle, John Charles, Consider Your Ways: Being a Pastor's Address to His Flock. 10th Thousand, Revised and Adapted to All Seasons, https://books.google.cz/books?id=1s49AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Hunt & Son, Ipswich, 1849, 31, 13, angličtina]

Abraham Lincoln foto
Clive Staples Lewis foto

„Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich potěšení, hovoří v našem svědomí, ale volá v našich bolestech: je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět.“

—  Clive Staples Lewis britský spisovatel irského původu 1898 - 1963

z knihy Problém bolesti, str. 74

_[Lewis, Clive Staples, Jana Pošmourná, Problém bolesti, Návrat domů, Praha, 2013, 157, druhé, 978-80-7255-284-9, 74]

Matthew Henry foto

„Bůh nepřikazuje nemožné, ale svými příkazy nás nabádá dělat, co je v našich silách, a modlit se za to, co není.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) God does not enjoin impossibilities, but by his commands admonishes us to do what is in our power and to pray for what is not.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Ezekiel, Chapter XVIII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc4.Ez.xix.html, 6.9.2006, 1.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Matka Tereza foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x