„Lidí jsou ovečky ale bůh je náš pastýř“

—  dwayne

Podobné citáty

Pavel Kosorin foto
Sextus Propertius foto
Maro Publius Vergilius foto

„Vlk ovečky nepočítá.“

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

Theo Waigel foto

„Raději být v pastýř Mindeltalu než kancléř v Bonnu.“

—  Theo Waigel německý politk 1939

Originál: (de) Ich bin lieber Schäfer im Mindeltal als Kanzler in Bonn.
Zdroj: [Zitate, spiegel.de, 1989-07-31, 2015-06-18, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13496483.html]

Aurelius Augustinus foto
Tiberius foto
Tranquillus Gaius Suetonius foto
Jules Vinçard foto

„Bůh je v srdci lidí a žen.“

—  Jules Vinçard 1796 - 1879

[(en) God is in the heart of the people and of women.]
Zdroj: [1987, Historical Dictionary of France from the 1815 Restoration to the Second Empire, Greenwood Press, 1095, en]

Martin Luther foto

„Hrad přepevný je Pán Bůh náš.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Kašpar Kaplíř ze Sulevic foto
Martin Luther foto

„Bůh sám nemůže být bez moudrých lidí.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Malcolm X foto
Pavel Kosorin foto
Valeriu Butulescu foto
Martin Bucer foto

„O kolik je tedy nezbytnější prosadit, aby všichni vladaři obcí, když si uvědomují, že všechna jejich moc pochází od Boha samého a že On je ustanovil pastýři svého lidu, vládnout a chránit tyto jim poddané podle jeho soudu, a starat se, aby žádný z těch, které jim svěřil Bůh, jejich Učinitel, Otec a Pán, nezemdlel u víře nebo nepřekračoval jeho zákony nebo jakkoliv od Něj neodjímal jeho čest.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Originál: (en) How much more, then, is it necessary to see to it that all governors of commonwealths, when they realize that all their power is from God alone and that He has appointed them shepherds of his people, govern and guard those subject to them according to his judgment, and take care lest any one of those entrusted to them by God, their Maker, Father and Lord, should weaken in faith or abuse his laws or in any manner take away his honor from Him.
Zdroj: [Pauck, Wilhelm, Melanchton and Bucer, https://books.google.cz/books?id=HnOnD3_6UIgC&dq, Westminster John Knox Press, Philadelphia, 1969, 406, 189, 0664241646, angličtina]

Abraham Lincoln foto
John Gray foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x