Maro Publius Vergilius citáty

Maro Publius Vergilius foto

58   431

Maro Publius Vergilius

Datum narození: 13. říjen 70 př. n. l.
Datum úmrtí: 19. září 19 př. n. l.
Další jména: Vergilius, Publius Vergilius Maro

Publius Vergilius Maro byl nejslavnější římský básník Augustovy doby, která je označována za zlatý věk římské literatury.

Řada biografických údajů Vergiliova života zůstává nejasných a vychází z pozdně antických a raně středověkých legend. Jeho venkovští rodiče byli možná prostí, ale dost zámožní na to, aby mu mohli dopřát vyššího vzdělání. Vergilius studoval nejprve v Cremoně a v Mediolanu , později v Římě, kam přišel asi roku 52 př. n. l., zde studoval rétoriku, filosofii a matematiku. Poněvadž byl nepevného zdraví, měl slabý hlas a byl ostýchavý, nelákala ho veřejná dráha, na niž se rétorikou připravoval. Styk s členy mladořímské školy přivedl Vergilia ke studiu helénistické poezie, hlavně řeckého básníka Theokrita. Sblížil se s neoteriky , ti mu byli zřejmě vzorem v počátcích jeho básnické tvorby.


„Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.“

„Osud si cestu najde.“


„Bohové rozhodli jinak.“

„Neštěstí se nepoddávej, ale jdi proti němu se vší odvahou.“

„Nechval dne před večerem; není jisté, co večer přinese.“

„Zatím však utíká čas a my stárneme jak tiše jdou roky.“

„Vlk ovečky nepočítá.“

„Vášeň dodává zbraně.“


„Múzy si libují ve střídavých metrech.“

„Co je to neštěstí vím a snažím se nešťastným prospět.“

„Krutá jsi lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce.“

„Zuřivost a hněv vrhá rozum do záhuby.“


„Vše zmůže láska. – Omnia vincit amor.“

„Ach, jak lidský duch je neznalý osudů příštích, neumí zachovat míru, když zpychne záplavou štěstí.“

„Zoufalství je poslední zbraň, která někdy vede k vítězství.“

„Odvážným štěstí přeje.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .