„Existují čtyři otázky životních hodnot... Co je posvátné? Z čeho je stvořena duše? Za co stojí žít a za co stojí umřít? Odpověď na všechny je stejná. Láska.“

Originál

There are four questions of value in life… What is sacred? Of what is the spirit made? What is worth living "for, and what is worth dying for? The answer to each is same. Only love.

Upravil Martin Svoboda, Maxmilián Kříž. Poslední aktualizace 15. ledna 2022. Historie
Johnny Depp foto
Johnny Depp14
americký herec, filmový producent a hudebník 1963

Podobné citáty

Oscar Wilde foto

„Jenom posvátných věcí stojí za to se dotýkat.“

—  Oscar Wilde dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900

Arthur C. Clarke foto

„Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít.“

—  Arthur C. Clarke britský sci-fi spisovatel, vynálezce, podmořský průzkumník a televizní moderátor 1917 - 2008

„Jen omezenec zná odpověď na všechny otázky.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Martin Luther foto

„Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Chybí zdroj

Konfucius foto

„Ten, kdo zná všechny odpovědi, nedostal všechny otázky.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Thomas Jefferson foto

„V otázce stylu, plav s proudem; v otázce zásad, stůj jako skála.“

—  Thomas Jefferson 3. prezident Spojených států amerických 1743 - 1826

Albert Camus foto
Blaise Pascal foto
François Guizot foto

„Vyučování bez vychovávání není ničím, a vychovávání bez náboženství nestojí za nic. Duše nevzdělá se a nenaučí mravnímu pořádku, nemá-li na vědomí, že ji stále vidí a nad ní vládne Bůh, jenž ji stvořil, a jež ji bude jednou souditi.“

—  François Guizot francouzský historik, politik a spisovatel 1787 - 1874

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 27, česky]

Luis Cernuda foto

„Touha je otázka, na kterou odpověď neexistuje.“

—  Luis Cernuda španělský básník 1902 - 1963

Originál: (es) El deseo es una pregunta cuya respuesta no existe.
Zdroj: [Harris, Derek, 1973, Luis Cernuda, Tamesis, 37, angličtina]

Vladimír Šmicer foto

„Udržet si vysoký životní standard po skončení kariéry stojí dost peněz.“

—  Vladimír Šmicer český fotbalista a fotbalový trenér 1973

Zdroj: Časopis Reflex č. 9, 2021, str. 26-30.

Joseph Heller foto
Aristoteles foto

„Neexistují hloupé odpovědi, pouze chytré otázky.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Markus Zusak foto
Simon Sinek foto
Citát „Láska je odpověď. Jaká byla otázka?“
John Lennon foto

Související témata