„Byl jsem tvým Mistrem, jsem a zůstanu. Snaž se, aby se tvé srdce stalo podobné mému pokornému a tichému srdci. Nikdy se nedovolávej svých práv. Všechno, co tě potkává, snášej s velikým pokojem a trpělivostí; nebraň se, když na tebe bude neprávem dopadat všechna hanba; nech ostatní triumfovat. Nepřestaň být dobrá, když zjistíš, že tvou dobrotu zneužívají; bude-li to třeba, sám se tě zastanu. I za sebemenší mou milost buď vděčná, neboť ta vděčnost mě zavazuje udílet ti nové milosti.“

Upravil Ce_pa. Poslední aktualizace 12. prosince 2020. Historie

Podobné citáty

Konfucius foto
Martin Luther foto
Lope De Vega foto
Jean Maria Vianney foto
Martin Luther foto
Sri Chinmoy foto
Emily Brontë foto
Marie Terezie foto

„Jsem dobrá Maďarka. Mé srdce je plné vděčnosti k tomuto národu.“

—  Marie Terezie rakouská královna 1717 - 1780

Originál: (en) I am a good Hungarian. My heart is full od gratitude to this nation.
Zdroj: [Lendvai, Paul, The Hungarians: a thousand years of victory in defeat, C. Hurst & Co. Publishers, Londýn, 2003, 1-85065-673-8, Hungary in the Habsburg Shadow, 169, anglicky]

Voltaire foto
Thomas Brooks foto

„Bůh má sám v sobě všechnu moc, aby tě ochránil, všechnu moudrost, aby tě vedl, všechno milosrdenství, aby ti odpustil, všechnu milost, aby tě obohatil, všechnu spravedlnost, aby tě [jí] oděl, všechnu dobrotu, aby tě zaopatřil, a všechnu blaženost aby tě korunoval.“

—  Thomas Brooks anglický puritánský 1608 - 1680

Originál: (en) God hath in Himself all power to defend you, all wisdom to direct you, all mercy to pardon you, all grace to enrich you, all righteousness to clothe you, all goodness to supply you, and all happiness to crown you.

Marcus Tullius Cicero foto

„Jak dlouho budeš zneužívat naší trpělivosti, Catilino! Jak dlouho nás bude podvádět tento tvůj hněv!“

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

Originál: (la) Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra! Quam diu furor iste tuus nos eludet!

Quintus Horatius Flaccus foto
Maxmilián Kolbe foto

„Dokonce i modlitba, pokání a skutky sebe víc dobré nebudou Neposkvrněné milé, jestliže budou na překážku k dobrému splnění tvých povinností, protože právě v tom je Její vůle.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Související témata