„Hříšník je jádrem křesťanství. Nikdo není v otázkách křesťanství tak kompetentní jako hříšník. Nikdo kromě světce.“

Originál

The sinner is at the heart of Christianity. No one is as competent as the sinner in matters of Christianity. No one, except a saint.

"Un Nouveau théologien" (1911)
Basic Verities, Prose and Poetry (1943)

Poslední aktualizace 28. srpna 2021. Historie
Charles Péguy foto
Charles Péguy5
francouzský básník, esejista a editor 1873 - 1914

Podobné citáty

Ambrose Bierce foto

„Světec je mrtvý hříšník, revidovaný a redakčně zpracovaný.“

—  Ambrose Bierce americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1914

Oscar Wilde foto
Amaru foto
John Charles Ryle foto
Clive Staples Lewis foto
Seneca foto

„Slunce vychází i pro hříšníky.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Richard Rohr foto

„Ježíše nikdy hříšníci nezneklidňovali; zneklidňovali jej pouze ti, kteří si mysleli, že nejsou hříšníci!“

—  Richard Rohr americký duchovní spisovatel, řečník, učitel, katolický františkánský kněz 1943

Zdroj: Pád vzhůru

Pavel Kosorin foto
William Christopher Handy foto

„Blues - hlas hříšníka v den znovuzrození.“

—  William Christopher Handy američan blues skladatel a hudebník 1873 - 1958

Martin Luther foto

„Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Chybí zdroj

Bahá'u'lláh foto
Martin Luther foto
František Vymazal foto
Israel Zolli foto

„Já jsem vás nezapřel. Křesťanství je naplněním Synagogy. Synagoga je příslibem a křesťanství je naplněním tohoto příslibu. Synagoga ukazuje směrem ke křesťanství. Křesťanství předpokládá Synagogu. Jedno nemůže existovat bez druhého.“

—  Israel Zolli vrchní rabín Říma a Itálie, během druhé světové války 1881 - 1956

Zdroj: [Komentár Jozefa Kováčika: Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi, sk.radiovaticana.va, 2015-05-28, 2015-06-08, http://sk.radiovaticana.va/news/2015/05/28/komentár_jozefa_kováčika_rabín,_ktorý_sa_vzdal_kristovi/1147532]

Jan Graubner foto

„Ačkoliv u nás už křesťanství bylo, tak až Cyril s Metodějem našli cestu k srdci lidí. Chceme tedy děkovat a prosit, abychom dokázali šířit víru po vzoru sv. Cyrila. Potřebujeme vzor, příklad a přímluvu světců, abychom dalším generacím předali poklad víry, který jsme obdrželi skrze tyto světce.“

—  Jan Graubner český teolog 1948

2019
Zdroj: [Začala národní pouť do Říma. Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit, řekl biskup Cikrle, cirkev.cz, 2019-11-11, 2020-08-07, hhttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/191111zacala-narodni-pout-do-rima-prijeli-jsme-vzpominat-dekovat-a-prosit-rekl-biskup-cikrle#]

Joseph Caryl foto

„Odpustit hřích, nebo projevit hříšníkům milost, je akt o kterém Bůh vyjadřuje, že je mu nakloněnější, nebo v něm má větší zalíbení, než v záhubě hříšníků.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673

Originál: (en) To forgive sin, or to show mercy to sinners, is an act to which God declares Himself more inclined, or better pleased with, than to destroy sinners.
Zdroj: [Caryl, Joseph, An exposition with practicall observations continued upon the thirty second, the thirty third, and the thirty fourth chapters of the booke of Job: being the substance of forty-nine lectures, delivered at Magnus neare the Bridge, London, https://archive.org/stream/expositionwithpr00cary#page/810/mode/2up, M. Simmons, London, 1661, 918, 811, angličtina]

Oscar Wilde foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Charles Spurgeon foto

„Musíme projevovat soucit vůči hříšníkům, ale ne vůči jejich hříchům.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) We must show sympathy with sinners, but not with their sins.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, The Tenderness of Jesus: A Sermon (No. 2148), delivered on Lord's-day Morning, June 8, 1890, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons36.xxvi.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Související témata