„Jediný rozdíl mezi světcem a hříšníkem je v tom, že každému světci patří minulost a každému hříšníku patří budoucnost.“

Originál

The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past and every sinner has a future.

Lord Illingworth http://books.google.com/books?id=RHkWAAAAYAAJ&q="The+only+difference+between+the+saint+and+the+sinner+is+that+every+saint+has+a+past+and+every+sinner+has+a+future"&pg=PA119#v=onepage, Act III
A Woman of No Importance (1893)

Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 9. srpna 2021. Historie
Oscar Wilde foto
Oscar Wilde486
dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900

Podobné citáty

Ambrose Bierce foto

„Světec je mrtvý hříšník, revidovaný a redakčně zpracovaný.“

—  Ambrose Bierce americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1914

Amaru foto
Oscar Wilde foto
Charles Péguy foto
David Mitchell foto
André Vauchez foto

„Světec je světelná bytost.“

—  André Vauchez historik 1938

Zdroj: [Le Goff, Jacques, 2005, Kultura středověké Evropy, Vyšehrad, 433, 80-7021-808-8]

Johann Heinrich Pestalozzi foto
Richard Rohr foto

„Ježíše nikdy hříšníci nezneklidňovali; zneklidňovali jej pouze ti, kteří si mysleli, že nejsou hříšníci!“

—  Richard Rohr americký duchovní spisovatel, řečník, učitel, katolický františkánský kněz 1943

Zdroj: Pád vzhůru

Tommaso Campanella foto

„Bez učení ani světec nedokáže pronášet správné úsudky.“

—  Tommaso Campanella italský filozof, teolog, astrolog a básník 1568 - 1639

Maxmilián Kolbe foto
John Charles Ryle foto
Francois Rabelais foto

„Z mladého světce - starý ďábel.“

—  Francois Rabelais hlavní francouzský renesanční spisovatel 1494 - 1553

George Santayana foto

„Je snazší udělat světce z volnomyšlenkáře než ze sprosťáka.“

—  George Santayana 20. století španělsko-americký filozof zabývající se pragmatismem 1863 - 1952

George Sand foto

„Manželství je krásné pro milence a užitečné pro světce.“

—  George Sand francouzská spisovatelka 1804 - 1876

Varianta: Manželství je příjemné pro milence a snesitelné pro světce.

Gilbert Cesbron foto
Joseph Caryl foto

„Odpustit hřích, nebo projevit hříšníkům milost, je akt o kterém Bůh vyjadřuje, že je mu nakloněnější, nebo v něm má větší zalíbení, než v záhubě hříšníků.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673

Originál: (en) To forgive sin, or to show mercy to sinners, is an act to which God declares Himself more inclined, or better pleased with, than to destroy sinners.
Zdroj: [Caryl, Joseph, An exposition with practicall observations continued upon the thirty second, the thirty third, and the thirty fourth chapters of the booke of Job: being the substance of forty-nine lectures, delivered at Magnus neare the Bridge, London, https://archive.org/stream/expositionwithpr00cary#page/810/mode/2up, M. Simmons, London, 1661, 918, 811, angličtina]

Jára Cimrman foto
Seneca foto

„Slunce vychází i pro hříšníky.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Vladimír Kostiha foto
Georg Christoph Lichtenberg foto

Související témata