„[Bůh] je mnohem ochotnější zachránit hříšníky, než jsou hříšníci ochotni být zachráněni.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 15. března 2016. Historie
John Charles Ryle foto
John Charles Ryle53
anglikánský biskup 1816 - 1900

Podobné citáty

Pavel Kosorin foto
Joseph Caryl foto

„Odpustit hřích, nebo projevit hříšníkům milost, je akt o kterém Bůh vyjadřuje, že je mu nakloněnější, nebo v něm má větší zalíbení, než v záhubě hříšníků.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673

Originál: (en) To forgive sin, or to show mercy to sinners, is an act to which God declares Himself more inclined, or better pleased with, than to destroy sinners.
Zdroj: [Caryl, Joseph, An exposition with practicall observations continued upon the thirty second, the thirty third, and the thirty fourth chapters of the booke of Job: being the substance of forty-nine lectures, delivered at Magnus neare the Bridge, London, https://archive.org/stream/expositionwithpr00cary#page/810/mode/2up, M. Simmons, London, 1661, 918, 811, angličtina]

Martin Heidegger foto
Richard Rohr foto

„Ježíše nikdy hříšníci nezneklidňovali; zneklidňovali jej pouze ti, kteří si mysleli, že nejsou hříšníci!“

—  Richard Rohr americký duchovní spisovatel, řečník, učitel, katolický františkánský kněz 1943

Zdroj: Pád vzhůru

Seneca foto

„Slunce vychází i pro hříšníky.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Charles Spurgeon foto

„Nezachrání-li Bůh lidi skrze pravdu, jistě je nezachrání skrze lži. A jestli staré evangelium není schopné vyprodukovat probuzení, tak se obejdeme bez probuzení.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) If God does not save men by truth, he certainly will not save them by lies. And if the old gospel is not competent to work a revival, then we will do without the revival.
Zdroj: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 84

William Christopher Handy foto

„Blues - hlas hříšníka v den znovuzrození.“

—  William Christopher Handy američan blues skladatel a hudebník 1873 - 1958

Charles Péguy foto
Oscar Wilde foto
Martin Luther foto

„Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Chybí zdroj

Bahá'u'lláh foto
Ambrose Bierce foto

„Světec je mrtvý hříšník, revidovaný a redakčně zpracovaný.“

—  Ambrose Bierce americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1914

Amaru foto
František Vymazal foto
Oscar Wilde foto
Charles Spurgeon foto

„Musíme projevovat soucit vůči hříšníkům, ale ne vůči jejich hříchům.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) We must show sympathy with sinners, but not with their sins.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, The Tenderness of Jesus: A Sermon (No. 2148), delivered on Lord's-day Morning, June 8, 1890, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons36.xxvi.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Bahá'u'lláh foto
Jan Hus foto
William Somerset Maugham foto

Související témata