„Můžete mít všechno, o co si řeknete. Bůh vám dal rozhodující sílu, dal vám svobodu. A protože jste částí Boha, můžete mít všechno. Není rozdílu mezi vámi a Bohem, jste jedním, jste stejní. Takže když Bůh je dokonalý a úplný, můžete i vy dosáhnout úplnosti a dokonalosti.“

Zdroj: [Poltikovičovi, Hana a Viliam, Čarovná šeptání, Triton, Praha, 2004, 1, 80-7254-572-8]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 22. září 2021. Historie

Podobné citáty

Thomas Jefferson foto
Jaromír John foto
Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Radovan Lukavský foto
Citát „Láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.“
Michelangelo Buonarroti foto
Anatole France foto
Jindřich Trpišovský foto
Vladimir Putin foto

„Tam, kde Bůh dal svobodu skrze zákon přírody nebo Jeho slova, nás nemůže spravedlivě zavázat žádný král, a kde nás Bůh těmito zavazuje, žádný král nebo parlament nás nemůže osvobodit nebo vyvázat.“

—  Hugh Binning filosof a teolog, oponent Olivera Cromwella ve Skotsku 1627 - 1653

Originál: (en) Where God hath given us liberty by the law of nature, or His word, no king can justly tie us, and when God binds and obliges us by any of these, no king or parliament can loose or untie us.
Zdroj: [Binning, Hugh, An Usefull Case of Conscience, learnedly and accuratly discussed and resolved. Concerning associations and confederacies with idolaters, infidels, hereticks, malignants, or any other knoun enemies of truth and godlinesse, Learnedly discussed and accurately resolved, https://books.google.cz/books?id=wlpgAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, J. Wilson, Kilmanrock, 1783, 120, 27, angličtina]

Clive Staples Lewis foto
Carl Gustav Jung foto

„Nesnažte se být dokonalí. Buďte úplní.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961

Antoine de Saint-Exupéry foto

„Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944

Varianta: Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.

Tyler Joseph foto
Radoslav Rochallyi foto
Steve Lichtag foto
Eugene Boudin foto
Vince Lombardi foto

Související témata