Hugh Binning citáty

3   0

Hugh Binning

Datum narození: 1627
Datum úmrtí: 1653

Hugh Bining byl skotský puritánský filosof a kazatel. Zemřel v 26 letech na tuberkulózu.

Citáty Hugh Binning


„Tam, kde Bůh dal svobodu skrze zákon přírody nebo Jeho slova, nás nemůže spravedlivě zavázat žádný král, a kde nás Bůh těmito zavazuje, žádný král nebo parlament nás nemůže osvobodit nebo vyvázat.“

„Nebuďte nevědomí jako zvířata, která nezná nic jiného než následování stáda; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; následují nevědouce, kam by měla jít, ale kam jde většina. Vy jste ale lidé, a máte v sobě rozumnou duši; proto vás vyzývám, nebuďte složeni a utvářeni podle zvyku a příkladu, což jest zvířecké, ale podle nějakého vnitřního poznání a rozumu. Odchylte se od zástupu a doptávejte se upřímně Boha, jakou cestou mám jít? Toho, který se Jej bojí, On sám bude učit cestě, kterou by si měl vybrat. Cesta k tomuto požehnanému konci je velmi úzká, velmi obtížná; musíte na ní mít vůdce – musíte mít lampu a v ní světlo – jinak nemůžete než zabloudit.“

„Tvůj hřích je než přestoupení omezeného stvoření; ale [Boží] milosrdenství je slitováním nekonečného Boha - může jej pohltit. Připustíme-li, že tvůj hřích volá až k nebesům, pak milost sahá nad nebesa a trvá navěky.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .