Thomas Jefferson citáty

Thomas Jefferson foto
29   413

Thomas Jefferson

Datum narození: 13. duben 1743
Datum úmrtí: 4. červenec 1826

Thomas Jefferson, byl třetí americký prezident a hlavní autor amerického prohlášení nezávislosti.

„Neexistuje pravda, které bych se bál nebo kterou bych si přál ukrýt před světem.“

—  Thomas Jefferson

Zdroj: BROWNE, Anthony. Úprk rozumu : politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2009. 157 s (PNK ; sv. 3) ISBN 978-80-7363-240-3. str. 20

„Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí; že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou; že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.“

—  Thomas Jefferson

Originál: [(en) We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with inherent and inalienable Rights; that among these, are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness; that to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the people to alter or abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. ]
Zdroj: United States Declaration of Independence http://en.wikisource.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence

Source: Deklarace nezávislosti Spojených států amerických http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nez%C3%A1vislosti_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch#Text_Deklarace, 4. červenmce 1776

„Historie tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.“

—  Thomas Jefferson

Zdroj: [Václav, Rameš, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha, Libri, 2005, 80-7277-175-2, Slovo úvodem, 7]

Podobní autoři

George Washington foto
George Washington8
1. Prezident Spojených států amerických
Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin86
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, věd…
Thomas Paine foto
Thomas Paine12
anglický a americký politický aktivista
Alexander Hamilton foto
Alexander Hamilton2
americký politik
John Adams foto
John Adams10
2. prezident USA
Vilém III. Oranžský foto
Vilém III. Oranžský1
princ oranžský, král Anglie, Skotska a Irska
Horatio Nelson foto
Horatio Nelson5
britský důstojník známý pro své služby v Royal Navy
Jan III. Sobieski foto
Jan III. Sobieski1
král Polska
Marie Terezie foto
Marie Terezie5
rakouská královna
Brikcí z Licka foto
Brikcí z Licka5
český právník
Dnešní výročí
Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac247
francouzský spisovatel 1799 - 1850
John Stuart Mill foto
John Stuart Mill18
britský filozof a politický ekonom 1806 - 1873
Alejandro Dolina foto
Alejandro Dolina2
argentinský hlasatel 1944
Dalších 58 dnešních výročí
Podobní autoři
George Washington foto
George Washington8
1. Prezident Spojených států amerických
Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin86
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, věd…
Thomas Paine foto
Thomas Paine12
anglický a americký politický aktivista
Alexander Hamilton foto
Alexander Hamilton2
americký politik
John Adams foto
John Adams10
2. prezident USA