Thomas Jefferson citáty

Thomas Jefferson foto

17   309

Thomas Jefferson

Datum narození: 13. duben 1743
Datum úmrtí: 4. červenec 1826

Thomas Jefferson, byl třetí americký prezident a hlavní autor amerického prohlášení nezávislosti.


„Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama, je, když lidé dobré vůle zůstanou zticha.“

„Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly.“


„Chůze je nejlepší možné cvičení.“

„Dokud nepřestaneme ubližovat ostatním živým tvorům, budeme pořád barbary.“

„Když se lidé bojí své vlády, pak existuje tyranie.“

„Člověk, který nikdy nečte noviny, je informován lépe než ten, který je čte.“

„Strom svobody musí být čas od času osvěžen krví vlastenců a tyranů.“

„Když uvážím, že je Bůh spravedlivý, bojím se o svou zemi.“


„Pokud příroda učinila alespoň jednu věc méně náchylnou k výlučnému vlastnictví než ty ostatní, pak je to čin schopnosti myslet zvaný myšlenka, kterou může jedinec vlastnit výlučně, dokud si ji nechává pro sebe; ale jakmile je zveřejněna, nutí se do vlastnictví všech, a její příjemce o ni nemůže přijít. Její zvláštní vlastností je též, že nikdo jí nemá méně proto, že ji celou mají i ostatní. Kdo ode mne obdrží myšlenku, obdrží návod, aniž bych já o něj přišel; jako kdo si zapálí svíčku o moji, obdrží světlo, aniž by mě uvrhl do tmy. Aby se myšlenky volně šířily od jednoho člověka ke druhému napříč zeměkoulí, pro morální a vzájemné poučení člověka, a vylepšení jeho podmínek, se zdá být zvláštně a laskavě navrženo přírodou, když myšlenky učinila, stejně jako oheň, rozšiřitelné všude po prostoru, aniž by snížila jejich hustotu v nějakém místě, a, jako vzduch, ve kterém dýcháme, hýbeme se a fyzicky existujeme, neschopné zajetí či výlučného přivlastnění. Vynálezy tedy nemohou být, v povaze věci, být předmětem vlastnictví.“

„Všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní a jejich Stvořitel je opatřil určitými nezcizitelnými právy, mezi něž patří život, svoboda a usilování o štěstí. K zajištění těchto práv se ustavují vlády, jejichž spravedlivá moc vyplývá ze souhlasu těch, kterým vládnou. Kdykoli se nějaká forma vlády zprotiví těmto cílům, má lid právo ji změnit nebo zrušit…“

„Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.“

„Historie tím, že lidi zpravujeme o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.“


„Nic není v knize osudu psáno s větší jistotou než to, že tito lidé (černoši) mají být svobodní. Ani není o nic méně jisté, než že tyto dvě rasy, stejně svobodné, nemohou žít pod jednou vládou. Jejich povahy, zvyky a názory mezi nimi vytvořily nesmazatelné rozdíly“

„Až budeme natlačeni jeden na druhého ve velkoměstech jako v Evropě, budeme také zkažení jako v Evropě.“

„Bůh, který nám dal život, nám zároveň dal svobodu; síla je může zničit, ale ne rozdělit.“

„Neexistuje pravda, které bych se bál nebo kterou bych si přál ukrýt před světem.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .