„Aby balón mohl vystoupat na oblohu, musí odhodit závaží. Stejně tak se i duše, aby se mohla pozvednout k nebi, potřebuje zbavit malých závaží, jako jsou lehké hříchy. V případě, že se jedná o smrtelný hřích, padne duše k zemi a zpověď působí jako oheň, který jí dá vystoupat nahoru - stejně jako u balónu. Proto je třeba se často zpovídat…“

Zdroj: Blahoslavený Carlo Acutis - Nicola Gori

Upravil Ce_pa. Poslední aktualizace 24. listopadu 2021. Historie
Carlo Acutis foto
Carlo Acutis33
katolický blahoslavený 1991 - 2006

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche foto
Henry Fielding foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Svatý Jan od Kříže foto
Jean Maria Vianney foto
Marek Vácha foto

„Ke zpovědi chodíme léta se stále stejnými hříchy a rok za rokem pokulháváme stále za svým ideálem, jak vyčerpaný maratonec, který ať dělá, co dělá, pořád se nemůže dotáhnout na vedoucího závodníka.“

—  Marek Vácha český evoluční biolog, vědecký spisovatel a římskokatolický duchovní 1966

Zdroj: [Vácha, Marek, Modlitba argentinských nocí, Cesta, Brno, 2011, 978-80-7295-129-1]

Seneca foto
Jean Maria Vianney foto
Rudolf Steiner foto
François-René de Chateaubriand foto
Richard Sibbes foto

„Zima připravuje zemi na jaro, a stejně tak soužení, jsou-li posvěcena, připravují duši na slávu.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) The winter prepares the earth for the spring, so do afflictions sanctified prepare the soul for glory.
Zdroj: Ibid., s. 21.

Tereza z Avily foto
Madeleine Albrightová foto
Ralph Venning foto

„Můžeme zavdat příčinu hříchům jiných lidí svým příkladem, a čím je příklad význačnější, tím je nakažlivější. Významní lidé nemohou hřešit v malém měřítku, protože jsou příklady; hříchy velitelů velí; hříchy vládců vládnou; hříchy učitelů učí.“

—  Ralph Venning ministr anglicky 1621 - 1673

Originál: (en) We may occasion other man’s sins by example, and the more eminent the example, the more infectious it is. Great men cannot sin at a low rate because they are examples; the sins of commanders are commanding sins; the sins of rulers are ruling sins; the sins of teachers are teaching sins.
Zdroj: COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S. 96 (anglicky).

Terry Pratchett foto
Karel Čapek foto

Související témata