„Myslím, že lidé nerozumí. Jak říkali Firesign Theater: "Všechno, co víte, je špatně." Ale to je velmi osvobozující pochopení, protože pokud je všechno, co víte, špatně, pak všechny problémy, které jste považovali za neřešitelné, můžete formulovat jinak.“

Originál

I think that people don't understand. As the Firesign Theater used to say, 'Everything you know is wrong.' But that is a very liberating understanding, because if everything you know is wrong, then all the problems you thought were insoluble can be framed differently.

Spacetime Tsunami http://www.deoxy.org/t_sunami.htm, Interview with Carla Sinclair, bOING bOING #10.
Kontext: I think that people don't understand. As the Firesign Theater used to say, 'Everything you know is wrong.' But that is a very liberating understanding, because if everything you know is wrong, then all the problems you thought were insoluble can be framed differently. And there's a way to take the world apart and put it back unrecognizably. We don't really understand what consciousness is at the really deep levels. With some of the tryptamine hallucinogens, you see into possibilities where questions like, 'are you alive?' 'are you dead?' 'are you you?' seem to have been transcended. I think people have a very narrow conception of what is possible with reality, that we're surrounded by the howling abyss of the unknowable and nobody knows what's out there.

Upravil Hana77. Poslední aktualizace 30. listopadu 2021. Historie

Podobné citáty

Billie Joe Armstrong foto
Osho foto
George Dennis Carlin foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Lidská inteligence má své meze a člověk nejenže nemůže vědět všechno, ale nemůže vědět ani to málo, co vědí ostatní lidé.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 190

Søren Kierkegaard foto
Jiřina Šiklová foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Sacha Guitry foto

„Kdyby ti, co o mně špatně mluví, věděli, co si o nich myslím, pomluvili by mě ještě víc.“

—  Sacha Guitry francouzský dramatik a dramatik 1885 - 1957

Zdroj: Kalendář VZP 2003

Jean Jacques Rousseau foto

„Vy nerozumní, kteří naříkáte na přírodu, vězte, že všechny špatná pocházejí z vás! Z těchto úvah vzešla Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, J. J. Vyznání. Praha: Rybka Publishers, 2017, s. 379

Warren Buffet foto
William H. Gates foto
Neal Shusterman foto
Bill Gates foto
Citát „Lidé se dělí na dvě skupiny. Jedna se špatně vyjadřuje a druhá špatně rozumí.“
Alexander Roda Roda foto
Mick Mars foto
Jan Gondowicz foto

„Byl výstřední, a ta výstřednost vycházela z přesvědčení, že všechno je úplně jinak, než si lidé myslí, a že jen on, hrabě Lev Nikolajevič Tolstoj, má pravdu.“

—  Jan Gondowicz polský literární kritik, překladatel a vydavatel 1957

Originál: (pl) Był ekscentryczny, a ta ekscentryczność brała się z przekonania, że wszystko jest całkiem inaczej niż ludzie sądzą, i że tylko on jeden, hrabia Lew Tołstoj, ma rację.
Zdroj: [Lew Tołstoj – myśliciel blisko ludzi, polskieradio.pl, 2013-11-19, 2014-05-31, http://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/981007,Lew-Tolstoj-–-mysliciel-blisko-ludzi/?utm_source=box&utm_medium=link&utm_campaign=related]

Související témata