„Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla.“

Achille Charles De Broglie foto
Achille Charles De Broglie7
francouzský politik 1785 - 1870
Reklama

Podobné citáty

Jean Cocteau foto

„Co je láska? - Podobnost dvou bytostí v rozdílnosti.“

— Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

Guillaume Apollinaire foto
Reklama
Albert Camus foto
George Eliot foto
Robert Fulghum foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
Paulo Coelho foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Reklama
Richard von Weizsäcker foto

„Je normální, že jsme rozdílní.“

— Richard von Weizsäcker řídící starosta západního Berlína a prezident Spolkové republiky Německo 1920 - 2015

Citát „Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“
Jean Jacques Rousseau foto
François Guizot foto
Reklama
Karol Wojtyla foto

„Lidské tělo je komunikační nástroj ducha.“

— Karol Wojtyla otec papeže Jana Pavla II 1879 - 1941

Decimus Iunius Iuvenalis foto
Victor Hugo foto
 Seneca foto
Další