„Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla.“

— Achille Charles De Broglie

Achille Charles De Broglie foto
Achille Charles De Broglie7
francouzský politik 1785 - 1870
Reklama

Podobné citáty

Jean Cocteau foto

„Co je láska? - Podobnost dvou bytostí v rozdílnosti.“

— Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

Guillaume Apollinaire foto
Reklama
Albert Camus foto
Robert Fulghum foto
Paulo Coelho foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Richard von Weizsäcker foto

„Je normální, že jsme rozdílní.“

— Richard von Weizsäcker řídící starosta západního Berlína a prezident Spolkové republiky Německo 1920 - 2015

Citát „Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“
Jean Jacques Rousseau foto
Reklama
Victor Hugo foto
 Seneca foto
François Guizot foto
 Epiktétos foto
Reklama
Immanuel Kant foto
Decimus Iunius Iuvenalis foto
Ladislav Muška foto
François de La  Rochefoucauld foto
Další