Pythagoras citáty

 Pythagoras foto

38   270

Pythagoras

Datum narození: 585 př. n. l.
Datum úmrtí: 500 př. n. l.
Další jména: Ze Samu Pýthagorás

Pythagoras ze Samu byl legendární řecký filosof, matematik, astronom i kněz. Byl také veřejně činný, ale údaje o něm se často rozcházejí. Z jeho díla se nic nezachovalo, založil však velmi významnou školu a výklady i legendy jeho následovníků překryly jeho původní myšlenky, takže se velmi obtížně rekonstruují. Pythagorejská tradice měla velký vliv na Platóna, byla živá v novoplatónismu, v renesanci a v různých – často fantastických - podobách žije i dnes.


„Chceš-li usnout, neotvírej oči, dokud nerozebereš všechny své dnešní skutky.“

„Dokud bude člověk nelítostně ničit živé bytosti nižších řádů, nepozná ani zdraví, ani mír. Dokud budou lidé zabíjet zvířata, budou se zabíjet navzájem. Kdo seje vraždu a bolest, nemůže sklízet radost a lásku.“


„Blázna poznáš podle řeči, moudrého podle mlčení.“

„Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.“

„Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.“

„Přátelství je rovnost.“

„Snažte se ovládat čtyři věci: žaludek, spánek, sex a prchlivost.“

„Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže. Zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.“


„Nikdy si v modlitbě nežádej něco přímo pro sebe. Jak můžeš vědět, co je pro tebe dobré?“

„Nedovoluj svým dětem zabíjet hmyz; tím začíná vraždění lidí.“

„Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha.“

„Není svobodný ten, kdo nedobyl říši sebe sama.“


„Je lepší být zticha, než se hádat s hlupáky.“

„Duha jsou letokruhy slunce.“

„Vzdělávejte děti a nebudete pak muset trestat dospělé.“

„Zvíš, že zlo, jež lidi zžírá, ovocem je jejich volby; a že hledají ti ubožáci mimo sebe blaho, jenž pramen nosí v sobě.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .