„Císař, který netrestá udavače, je k udávání přímo podněcuje.“

Témata
císař, trest
Titus Flavius Domitianus foto
Titus Flavius Domitianus1
císař ve starověkém Římě 51 - 96
Reklama

Podobné citáty

Jaroslav Putík foto
Reklama
Jan Hus foto

„Ani císař není nad pravopis.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

 Josef II. foto
Petr Pithart foto
 Ferdinand I. Dobrotivý foto
Heinrich Heine foto
Napoleon Bonaparte foto

„Živý darebák je víc než mrtvý císař.“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821
před Elbou

Reklama
 Seneca foto
 Josef II. foto

„My chceme císaři pánu bejt vždy věrný, vydejte nám od Josefa patent z guberny, samým ryzým zlatem psanej, císař na něm podepsanej! Musí nám bejt vydanej!“

—  Josef II. císař 1741 - 1790
Mezi poddanými se často šířily zvěsti, ostatně ne zcela neodůvodněné, že jim vrchnosti zatajují v jejich prospěch vydané patenty.

Ludwig Van Beethoven foto
Théophile Gautier foto

„Ubohý císař! Tak žalostný konec oslňujícího snu.“

—  Théophile Gautier francouzský spisovatel 1811 - 1872
po uvěznění Napleona III.

Reklama
Karl Renner foto
Tranquillus Gaius Suetonius foto
Heinrich Heine foto