„Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího.“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare216
anglický básník a dramatik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Eva Holubová foto
Josef Poláček foto
Reklama
Cornelius Nepos foto
Francis Bacon foto
Jan Neruda foto
 Epikúros ze Samu foto
Jean-Nicolas Arthur Rimbaud foto
Reklama
Sigmund Freud foto

„Závist rozvrací.“

— Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

Velleius Paterculus Gaius foto
François de La  Rochefoucauld foto
Jan Kollár foto

„Pravda nemá ustoupit zlobě.“

— Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

Reklama
Mark Twain foto
 Avicenna foto
 Hérodotos foto
 Sókratés foto

„Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.“

—  Sókratés klasický řecký filozof -469 - -399 př. n. l.

Další