František Vymazal citáty

František Vymazal foto

129   1884

František Vymazal

Datum narození: 6. listopad 1841
Datum úmrtí: 6. duben 1917

František Vymazal byl český polyglot, filolog, editor jazykových, dějepisných a občanskovědných učebnic a konverzačních příruček a překladatel z ruštiny a němčiny.


„Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.“

„Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.“


„Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.“

„Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.“

„Hloupost se tlačí dopředu, aby byla viděna; rozum ustupuje, aby se díval.“

„Pes mluví ocasem.“

„Hlupák je nebezpečný teprve ve chvíli, kdy si myslí, že je génius.“

„Dobrý učitel nepředpokládá nic.“


„Češi bývají velcí v malých věcech.“

„Dějepis je to, o čem si dějepisec myslí, že to tak bylo.“

„Člověk bez peněz je vlk bez zubů.“

„Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.“


„Falešní proroci mají vždy fanatické přívržence.“

„Pes se liší od člověka tím, že svého sobectví neskrývá.“

„Celí blázni nejsou tak nebezpeční jako poloviční.“

„Nedůvěra udržuje vzájemnou vážnost.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .