František Vymazal citáty

František Vymazal foto

129   1860

František Vymazal

Datum narození: 6. listopad 1841
Datum úmrtí: 6. duben 1917

František Vymazal byl český polyglot, filolog, editor jazykových, dějepisných a občanskovědných učebnic a konverzačních příruček a překladatel z ruštiny a němčiny.

Citáty František Vymazal


„Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.“

„Dobrý učitel nepředpokládá nic.“


„Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.“

„Češi bývají velcí v malých věcech.“

„Dějepis je to, o čem si dějepisec myslí, že to tak bylo.“

„Člověk bez peněz je vlk bez zubů.“

„Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.“

„Falešní proroci mají vždy fanatické přívržence.“


„Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.“

„Pes se liší od člověka tím, že svého sobectví neskrývá.“

„Celí blázni nejsou tak nebezpeční jako poloviční.“

„Pes mluví ocasem.“


„Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.“

„Nedůvěra udržuje vzájemnou vážnost.“

„Lid chce míti modly; nenajde-li důstojných, spokojí se s darebáky.“

„Hlupák se stává nebezpečným teprve tehdy, když počne přemýšlet.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 129 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .