Citáty na téma zář

Sbírka citátů na téma zář, záře, žár, hvězda.

Celkem 94 citátů, filtrovat:

Antoine de Saint-Exupéry foto
John Lennon foto
Lao-c' foto
Mirek Topolánek foto
Adolf Hitler foto
J. H. Krchovský foto
Joseph Goebbels foto
Jaroslav Foglar foto

„I hvězdy pláčou, neboť i oči září.“

—  John Freedom

John Freedom Czech

Carl Gustav Jung foto
Johannes Kepler foto

„Geometrie je jedinečná a věčná a září v mysli Boha. To, že spoluúčast na ní byla udělena lidem, je jednou z příčin, proč je člověk obrazem božím.“

—  Johannes Kepler německý matematik, astronom a astrolog 1571 - 1630

Zdroj: [Galilei, Galileo, Galileo Galilei, Kepler, Johannes, Hvězdný posel / Rozprava s Hvězdným poslem, Pistorius & Olšanská, Praha, 2016, 208, 169, 978-80-87855-38-6, Petr Hadrava, Alena Hadravová]

„Jak je to lákavé, dát nálepku mocným vlnám, které prochází vaším nervovým systémem a promývají vaše citlivé, jemné tělo.
"Ahhh, já vím, co to je": Je to 'smutek', je to 'zlomené srdce', je to 'zuřivost', je to 'strach'. Nebo, jste-li trochu více 'duchovní' - pak je to 'kundalini', nebo 'mocné světlo Posvátného', nebo 'temná noc duše'…
Jste ochotni na chvíli připustit, že vůbec netušíte, co 'to' je? Neboť 'to' je čisté, nezkrocené, nevyřešené, a naprosto bezprecedentní. 'To' se teď objevilo úplně poprvé. Je čistým vyjádřením tvořivosti a inteligence, které vyvěrají z neznámého a neviděného, plné čisté esence moudrosti.
Najděte odvahu si přiznat, že jste se s 'touto' vlnou ještě nikdy nesetkali. Není ničím jiným než ohromnou aktivitou divoké lásky, která na sebe bere novou podobu a prohledává vaše tělo, vaše buňky, a vaše srdce jako svou nádobu nebo plavidlo. Není nepřítelem nebo překážkou, která by přicházela zvenku. Je tajemným poslem celistvosti, který je vyslán z hlubin, aby vám připomenul, na co jste možná zapomněli.
Sestupte za říši rozumu a spočiňte v prostých pocitech plných života, v posvátných informacích, kterými září vaše tělo. A přesto, že se může zdát, že máte hledat něco mimo sebe, možná, že jediné, po čem jste kdy toužili, byla vaše vlastní přítomnost.
Přijměte s úctou vše, co se ve vás pohybuje.“

—  Matt Licata

překlad Kateřina Grofová

Ildefonso Falcones foto
Edvard Beneš foto
Edvard Beneš foto
Jennifer Niven foto
Jack London foto
Vincenc z Pauly foto

„Nemoc je zkušebním kamenem víry. Z ní září naděje. Láska k Bohu a ostatní vlastnosti zde nacházejí v nejširším slova smyslu možnost ukázat se pravými!“

—  Vincenc z Pauly francouzský kněz, zakladatel a světec 1581 - 1660

Zdroj: https://citato.cz/autor/vincenc-z-pauly?page=3

Jiří Pilka foto
Anaximenes foto

„Co je to duha?
Z barevné záře brána
naděje vzpruha“

—  Ladislav Rusek český básník, grafik, ilustrátor a pedagog 1927 - 2012

Zdroj: sbírka PTÁM SE. Olomouc 2009.

Marcus Tullius Cicero foto
Egon Schiele foto
Winston Churchill foto
Valeriu Butulescu foto
Elvis Presley foto
Erwin Rommel foto

„Úplně mi stačí, když je se mnou Vůdce spokojený.“

—  Erwin Rommel německý polní maršál za druhé světové války 1891 - 1944

k manželce, září 1939
Zdroj: REUTH, Ralf Georg: Rommel – Konec jedné legendy. Slovanský dům, 2006

Herbert Hoover foto

„Z ideologického hlediska jsou komunismus i nacismus stejně špatné a zhoubné ideologie, obě jsou materialistické, protináboženské, obě likvidují i nejelementárnější práva lidské osoby, obě jsou nesmiřitelnými nepřáteli Svatého stolce.“

—  Domenico Tardini katolický kardinál 1888 - 1961

osobní poznámky Tardiniho ze září 1941
Zdroj: Pierre Blet: Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2001, ISBN 80-7266-082-9, str. 143

Chana Senešová foto

„Jsou hvězdy, jejichž záře je viditelná na Zemi, i když již dávno zanikly. Jsou lidé, jejichž genialita nadále osvětluje svět, i když již dávno nejsou mezi živými. Tato světla jsou obzvláště jasná za temných nocí. Osvětlují cestu pro celé lidstvo.“

—  Chana Senešová židovská básnířka a protinacistická bojovnice za druhé světové války 1921 - 1944

nedatováno
Zdroj: [Katz, Yossi, A Voice Called: Stories of Jewish Heroism, Gefen Publishing House, Jeruzalém, 2010, 978-9652294807, 74, 234, http://books.google.cz/books?id=gKSLDHiWlZoC&printsec=frontcover&hl=cs, anglicky]

Reinhard Heydrich foto
Robert Ervin Howard foto
Robert van Gulik foto
Juli Zeh foto
Jan Masaryk foto
Aurelius Augustinus foto
Arthur C. Clarke foto
Gore Vidal foto
Thomas Adams foto

„Taková je neměnnost pravdy, že její obhájci ji nečiní větší, a odpůrci menší; stejně jako záři slunce nezvětší ti, kteří ji velebí, ani nezastíni ti, kteří ji nenávidí.“

—  Thomas Adams anglický kněz a údajný kazatel 1583 - 1652

COMPILED BY I.D.E. THOMAS. The golden treasury of Puritan quotations. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977. Reprinted 2007. ISBN 08-515-1249-6. S.67.
Originál: (en) Such is the immutability of truth, the patrons of it make it not greater, the opposers make it not less; as the splendour of the sun is not enlarged by them that bless it, nor eclipsed by them that hate it.

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy foto
Rainer Maria Rilke foto

„Chudoba je velká záře z nitra.“

—  Rainer Maria Rilke rakouský básník a spisovatel 1875 - 1926

Kryštof Harant foto

„Ctnost jak slunce září.“

—  Kryštof Harant český spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník 1564 - 1621

Adel al-Džubajr foto
Joachim von Ribbentrop foto
Petr Dvořák foto

„Bylo to nepříjemné. Rozhovor nebyl vedený profesionálně, byl úplně zbytečně agresivní. Finální odpověď jsem jenom střelil, protože jsem toho moderátora měl plné zuby a už jsem ho chtěl mít z krku.“

—  Petr Dvořák český generální ředitel České televize a manažer 1964

o svém prvním živě vysílaném rozhovoru po zvolení generálním ředitelem České televize v pořadu Události, komentáře 22. září 2011, ve kterém se jej moderátor Jakub Železný ptal na jeho komunistickou minulost, povědomí o starších pořadech České televize a na jeho vztah s miliardářem Petrem Kellnerem
Zdroj: [Angelika, Bazalová, NÁZOR: Kvapilová jen připomněla, že ČT špinavé prádlo schovávat nemá, iDnes.cz, 2013-09-06, 2013-09-06, http://zpravy.idnes.cz/nazor-kvapilova-jen-pripomnela-ze-ct-spinave-pradlo-schovavat-nema-1fn-/domaci.aspx?c=A130906_125811_domaci_jpl]

Pius XI. foto

„Všimněte si při katolické mši, že Abrahám je náš patriarcha a praotec. Antisemitismus je neslučitelný se vznešenou myšlenkou, která toto vyjadřuje. Je to hnutí, v němž katolík nemá co dělat. Ne, ne, říkám vám, pro křesťana je vyloučeno přijmout antisemitismus. Vyloučeno. Skrze Krista a v Kristu jsme duchovní následovníci Abraháma. Duchovně jsme všichni semité.“

—  Pius XI. 259. papež katolické církve 1857 - 1939

Pius XI. ve stanovisku k věřícím z 9. září 1938,
Zdroj: citováno in Ronald J. Rychlak: Daniel Kertzer's The Popes Against the Jews (asi 2001), překlad Cinik; dostupné v originálu na: http://www.catholicleague.org/research/kertzer.htm

Engelbert Dollfuß foto

„Tak, jako byli křižáci proniknuti stejnou vírou, tak, jako zde před Vídní kázal Marco d´Aviano: Bůh tomu chce, – tak i my hledíme k budoucnosti se silnou důvěrou, s přesvědčením, že Bůh tomu chce!“

—  Engelbert Dollfuß rakouský kancléř 1892 - 1934

11. září 1933 na prvním generálním apelu Vlastenecké fronty
Zdroj: [Zahradník, Pavel, Engelbert Dollfuss – konzervativní antinacistický kancléř a mučedník, euportal.cz, 2010-07-25, 2011-02-09, http://www.euportal.cz/Articles/5820-engelbert-dollfuss-konzervativni-antinacisticky-kancler-a-mucednik.aspx]

Joachim von Ribbentrop foto

„Domnívám se, že nám Francouzi v nejbližší době předají stejné ultimátum.“

—  Joachim von Ribbentrop německý generál 1893 - 1946

Odpověď Adolfu Hitlerovi na otázku "Co teď?" po předložení britského ultimáta na stažení německých vojsk z Polska z 3. září 1939

Howard Zinn foto

„Věřím, že lze vynést dva morální soudy o současné válce. Útoky 11. září byly zločinem proti lidskosti a nemohou být odůvodněny a bombardování Afghánistánu je také zločin, který nemůže být zdůvodněn.“

—  Howard Zinn autor a historik 1922 - 2010

Originál: (en) I believe two moral judgements can be made about this present war. The September 11 attack constitutes a crime against humanity and cannot be justified, and the bombing of Aghanistan is also a crime whicj cannot be justified.
Zdroj: [Faridzadeh, Mehdi, Philosophies of peace and just war in Greek philosophy and religions of Abraham: Judaism, Christianity and Islam, Alhoda UK, 2004, 9781592670321, 9, en]

Muammar Kaddáfí foto

„Stojíme tváří v tvář šílenci, který chce zabíjet vlastní lidi. Musíme tam někoho poslat, zastavit ho, nechat spoutat a pak poslat do blázince!“

—  Muammar Kaddáfí libyjský revoluční politik a politický teoretik 1942 - 2011

výrok o Jordánském králi Husajnovi, v souvislosti s událostmi Černého září. Pronesen na summitu arabských států 1970
Zdroj: [Šilený pes Arábie, Reflex, 2011, březen, 3, 9, 40]

„Škoda, věčná škoda, že od nedokončeného díla odešel překladatel, který uměl básnickou řeč rozehrát do síly, ohnivosti, zvučnosti, sytosti, záře, nádhery přímo omamné.“

—  Aloys Skoumal český literární kritik a překladatel 1904 - 1988

o Eriku Adolfovi Saudkovi
Zdroj: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2011-04-04, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/3153-vyhledavani/?searchType=date&kMonth=07&kDay=16]

Daniel Hershkowitz foto

„Každý by měl udělat vlastní introspekci, ale jako ministr ve vládě, na národní úrovni, největší chybou bylo zmrazení výstavby, o kterém bylo rozhodnuto před desíti měsíci. Přišli jsme do této země budovat a vybudovat, a také, necháme-li stranou politiku, je absurdní zmrazit výstavbu pouze pro Židy. (září 2009).“

—  Daniel Hershkowitz izraelský politik 1953

Originál: (en) Everyone has their personal introspection to do, but as a minister in the government, on a national level, the greatest mistake was the construction freeze, the decision made ten months ago. We came to the land to build and be built, and also, putting politics aside, it is absurd to freeze construction only for Jews.
Zdroj: Miskin, Maayana, MKs Seek Forgiveness for Freeze, israelnationalnews.com, 2010-09-17, 2011-02-07, http://www.israelnationalnews.com/News/news.aspx/139674

Jaroslav Kubera foto

„Proti omezení imunity jsem nikdy nebyl. Vadilo mi jenom to, že předchozí návrhy byly polovičaté a nechtěly ji omezit celou.“

—  Jaroslav Kubera český senátor českého Parlamentu 1947 - 2020

září 2006
Zdroj: Senátoři ruší imunitu, již dosud hájili, Aktuálně.cz, 6. 9. 2006 http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=231421

Josef Plojhar foto
Al-Valíd bin Talál foto

„Od 11. září je povinností všech muslimů, aby lidem na západě vysvětlovali, že islám je doopravdy mírumilovným náboženstvím.“

—  Al-Valíd bin Talál podnikatel, investor; člen domu Saud 1955

Zdroj: [Louvre otevřel pavilon islámského umění. K vidění je i zakázaný prorok Mohamed, art.ihned.cz, 2009/09/22, 2013/05/14, http://art.ihned.cz/c1-57600990-louvre-otevrel-pavilon-islamskeho-umeni-k-videni-je-i-zakazany-prorok-mohamed]

Henry Kissinger foto

„Nyní má velkou šanci přivést Nový světový řád.“

—  Henry Kissinger ministr zahraničních věcí Spojených států amerických 1923

o prezidentu G. W. Bushovi, krátce po 11. září 2001
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=R2c9PMV3ZJg?t=123

Santiago Ramón y Cajal foto

„Emoce zapalují jiskru, jež uvádí do chodu mašinerii rozumu; z té pak vychází záře potřebná k utváření předpokladů i racionálních hypotéz.“

—  Santiago Ramón y Cajal španělský neuroscientist 1852 - 1934

Zdroj: [Lukavec, Jan, Kesner, Ladislav (ed.); Schmitz, Colleen M. (ed.): Obrazy mysli – Mysl v obrazech, iliteratura.cz, 2012-04-10, 2012-09-15, http://www.iliteratura.cz/Clanek/29809/kesner-ladislav-ed-schmitz-colleen-m-ed-obrazy-mysli-mysl-v-obrazech]

Carl Levin foto

„Samozřejmě, že spojitost mezi Saddámem a 11. zářím nebo Al-Káidou je fikce.“

—  Carl Levin americký politik 1934

Zdroj: [Šéf CIA: Někteří agenti to přehnali, tvrdé výslechy se nebudou opakovat, ceskatelevize.cz, 2014-12-11, 2016-01-12, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1005273-sef-cia-nekteri-agenti-prehnali-tvrde-vyslechy-se-nebudou-opakovat]

Emmanuel Lévinas foto
Ehud Olmert foto

„Izrael nemůže akceptovat možnost, že Íránci budou mít jaderné zbraně, a budeme společně s mezinárodními silami, počínaje Američany, spolupracovat na tom, abychom tomu zabránili.“

—  Ehud Olmert izraelský politik, premiér Izraele 1945

26. září 2006 - v rozhovoru pro deník Jerusalem Post, Eretz.cz Výrok dne. [online]. [Cit.2008-03-30]. Dostupné online http://eretz.cz/content/blogcategory/96/141/12/444/.

Robert Edwin Peary foto

„Hvězdy a pruhy se vznesly nad severním pólem.“

—  Robert Edwin Peary průzkumník ze Spojených států 1856 - 1920

telegram z 5. září 1909
Zdroj: [Kučerová, Ilona, 6 nejtragičtějších cest k severnímu pólu, History revue, 2009, prosinec, 12, 84]

Gretchen Rubin foto
John Newton foto

„V Božích dílech je vtisknuta známka moudrosti a moci, které je zřetelně odlišují od chabých lidských představ. Ne jen záře slunce, ale i mihotavé světélko světlušky hlásají Jeho slávu.“

—  John Newton 1725 - 1807

Originál: (en) There is a signature of wisdom and power impressed on the works of God, which evidently distinguishes them from the feeble imitations of men. Not only the splendor of the sun, but the glimmering light of the glowworm, proclaims His glory.
Zdroj: [Newton, John, The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, https://books.google.cz/books?id=ejYIv91QlGUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, II, U. Hunt, Philadelphia, 1839, 480, 230, angličtina]

Tommy Robinson foto
Zdeněk Hanka foto

„Jeho polština září - je půvabná, někdy neomalená, někdy dojemná, někdy melancholická. To mistrovství Mariana Hemara je nepopiratelné.“

—  Roman Dziewoński

Originál: (pl) Jego polszczyzna błyszczy – jest urokliwa, czasem dosadna, czasem dojmująca, czasem rzewna. To mistrzostwo Mariana Hemara jest niepodważalne.
Zdroj: [Marian Hemar – mistrz szlagwortów, polskieradio.pl, 2016-10-23, 2016-10-26, http://www.polskieradio.pl/130/2789/Artykul/1683834,Marian-Hemar-–-mistrz-szlagwortow]

Aurelius Augustinus foto

„Patři na nebesa, na zemi, na moře; na vše, co září v nich či nad nimi; na všechno, co se plazí, létá či plave; všechno má tvary, protože všechno má čísla. Odejmi jim číslo, a nebudou ničím… Ptej se, co se ti líbí na tanci, a číslo odpoví: Hle, já to jsem.“

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Zkoumej krásu tělesných tvarů, a najdeš, že vše je na svém místě díky číslu. Zkoumej krásu tělesných pohybů, a nalezneš, že vše se děje v pravý čas díky číslu.

Source: [Barrow, John D., Jan Novotný, Teorie všeho, Mladá fronta, Praha, 1999, 214, 82-204-0602-6]

„Pro mě byl vstup Babiše do Mafry 11. září české žurnalistiky. Je to den, kdy si všichni pamatujeme, kde jsme byli, když se to stalo.“

—  Karel Škrabal český básník, performer a novinář 1969

Zdroj: Jaroslav Kmenta: Boss Babiš, ISBN 978-80-87569-33-7, str. 12

Wojciech Ziembiński foto

„Pro nás, vojáky druhé republiky, boj za nezávislost začal 1. a 17. září 1939. Naším úkolem bylo provést rozkazy obsažené ve stanovách vojáků bývalé republiky: nebudete mít klid, dokud vaše země nebude svobodná.“

—  Wojciech Ziembiński 1925 - 2001

Originál: (pl) Dla nas, żołnierzy II Rzeczpospolitej, walka o niepodległość zaczęła się 1. i 17. września 1939. Naszym obowiązkiem było wykonać ten imperatyw zawarty w przykazaniach żołnierzy dawnej Rzeczpospolitej: nie spoczniesz, dopóki kraj twój wolny nie będzie.
Zdroj: [Wojciech Ziembiński - stróż pamięci ofiar Wschodu, polskieradio.pl, 2015-03-22, 2016-09-28, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1403338,Wojciech-Ziembinski-stroz-pamieci-ofiar-Wschodu]

Roman Šmucler foto

„Pokud letos někteří lidé zemřou na koronavirus, tak to budou lidé, kteří místo v září umřou v dubnu.“

—  Roman Šmucler český zubní lékař, maxillofaciální chirurg, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista 1969

https://video.aktualne.cz/dvtv/smucler-bude-mi-blbe-a-mozna-umru-ale-nedelejme-z-koronaviru/r~9148b4e86c8f11eab115ac1f6b220ee8/

Sávitrí Déví Mukherdží foto
Joseph Rudyard Kipling foto

„Když mladé slunce září svou pokrylo zeleň Edenu, náš otec Adam seděl pod stromem a škrábal dřívkem na hlínu, hned první kostrbaté čáry mu srdce pýchou naplní, tu d'ábel sladce zašeptá: „Pěkné, ale je to umění?““

—  Joseph Rudyard Kipling anglický spisovatel povídek, básník a romanopisec 1865 - 1936

Zdroj: Alberto Manguel, Čtení obrazů
Zdroj: Rudyard Kipling, The Conundrum of the Workshops

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Báb foto

„Ve jménu Boha, Nejvznešenějšího, Nejsvětějšího. Posvátnému a slavnému dvoru Pána svrchovaného, Jenž v mystériu Podstaty Své vlastní božské od věčnosti dlí a po věčnost nadále dlíti bude, Jenž ve věčnosti Své nesrovnatelné od nepaměti přebývá a navěky nadále přebývati bude, povznesen nad dosah a obzor všech bytostí stvořených, chvála a sláva veškerá náleží. Znamením Zjevení Jeho nesrovnatelného, tak jak Jím utvořeno a do skutečnosti všech bytostí otisknuto bylo, nic jiného není nežli bezmocnost jejich Jej poznati. Světlo, jímž věci všechny zalil a zalévá, ničím jiným není nežli září Já Jeho vlastního. On Sám po všechen čas nad jakéžkoliv spojení s tvory Svými povýšen jest. On stvoření veškeré způsobem takovým utvořil, že by bytosti všechny, schopnostmi svými vrozenými, před Bohem v Den vzkříšení dosvědčiti mohly, že On druha žádného, ni Sobě rovného nemá a od jakéhožkoliv podobenství, podobnosti či srovnání oproštěn jest. On ve slávě transcendentní bytí Svého božského jediným a nesrovnatelným vždy byl, jest a navždy bude a v ušlechtilosti Panstva Svého svrchovaného nepopsatelně mocným vždy jest. Nikdo nikdy schopen nebyl náležitě Jej rozpoznati, ni člověk žádný nikdy neuspěje Jemu porozuměti tak, jak opravdu vhodné a patřičné jest, neboť jakážkoliv skutečnost, na niž se termín „bytí“ použíti dá, svrchovanou Vůlí Všemohoucího stvořena byla, Jenž ji září Já Svého vlastního zalil, která z postavení Jeho nejmajestátnějšího vyzařuje. On navíc dovnitř skutečností všech věcí stvořených emblém rozpoznání Svého vložil, by jistojistě každý věděti mohl, že On Počátkem i Koncem jest, Projeveným i Skrytým, Tvůrcem i Udržovatelem, Všemohoucím a Vševědoucím, Tím, Kdož věci všechny slyší a vnímá, Tím, Kdož v moci Své neporazitelným jest a v totožnosti Své vlastní jako svrchovaný stojí, Tím, Kdož oživuje i zemříti dá, Všemocným, Nepřístupným, Nejvznešenějším, Nejvyšším. Každé zjevení Podstaty Jeho božské znamením jest ušlechtilosti slávy Jeho, vznešenosti posvátnosti Jeho, nepřístupných výšin Jednosti Jeho a velebením majestátu a moci Jeho. Počátek Jeho počátku žádného nemá krom prvosti Jeho vlastní a konec Jeho konce žádného nezná vyjma poslednosti Jeho vlastní.
Báb
I, 1
Výňatky z perského Bayánu“

—  Báb 1819 - 1850