„Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.“

Poslední aktualizace 31. března 2021. Historie
François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld523
francouzský autor monografií 1613 - 1680

Podobné citáty

Amaru foto
Lafayette Ronald Hubbard foto
François de La  Rochefoucauld foto
Václav Havel foto

„Svět je ztracen jen do té míry, do jaké jsem na světě ztracen já sám.
Varianta: Svět je ztracen jen do té míry, do jaké je sám jsem ztracen.“

—  Václav Havel disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 - 2011

Zdroj: expres.cz https://www.expres.cz/celebrity/cesky-lev-2022-prenos-ukrajina.A220305_202421_dx-celebrity_vlt [cit. 2022-05-11]
Zdroj: [Havel, Václav, Do různých stran : eseje a články z let 1983-1989, https://ndk.cz/view/uuid:f92a72d0-6eb9-11e2-b1d4-005056827e51, Lidové noviny, Praha, 527, 80-7106-000-3, 978-80-7106-000-0, 21960470]

Jaggi Vasudev foto

„Do jaké míry vnímáte svět, do takové míry jste živ.“

—  Jaggi Vasudev 1957

Dílo, Pebbles of Wisdom (Oblázky moudrosti)

Václav Havel foto

„Svět je ztracen jen do té míry, do jaké je sám ztracen.“

—  Václav Havel disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 - 2011

Zdroj: expres.cz https://www.expres.cz/celebrity/cesky-lev-2022-prenos-ukrajina.A220305_202421_dx-celebrity_vlt [cit. 2022-05-11]

Zdenka Cecília Schelingová foto

„Ježíše poznáváš do té míry, do jaké mu chceš patřit.“

—  Zdenka Cecília Schelingová slovenská mučednice 1916 - 1955

Originál: Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť

Zdenka Cecília Schelingová foto

„Ježíše poznáváš do té míry, do jaké mu chceš patřit“

—  Zdenka Cecília Schelingová slovenská mučednice 1916 - 1955

orig.: „Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť“.
Zdroj: GALEŠTOKOVÁ. D.: Novéna k blahoslavenej Zdenke Shelingovej. Trnava: VIA, 2003, s. 10. ISBN 80-85413-54-X

Johann Wolfgang von Goethe foto
Peter Thiel foto

„Člověk je kulturní v té míře, v jaké rozumí kočce.“

—  Lilian Jackson Braun autorka 1913 - 2011

Bernard Shaw

Elton John foto
Friedrich Nietzsche foto
Albrecht Dürer foto

„Umělec by také měl brát v potaz, do jaké míry dokáže obyčejný člověk rozeznat dobré od špatného. Chci respektovat, co celý svět považuje za krásné.“

—  Albrecht Dürer německý malíř, grafik, matematik a teoretik 1471 - 1528

Zdroj: [Ullmann, Ernst, Albrecht Dürer, Edition Leipzig, Leipzig, 1982, 72, 69]

„Dělat biskupa v diktatuře je složitý problém. Pokud církev nefunguje naprosto v podzemí, musíte hledat míru, do jaké s vládnoucími skupinami vyjednávat, co ještě strpět a podobně.“

—  Jan Jandourek český novinář, romanopisec, sociolog a starokatolický duchovní 1965

https://magazin.aktualne.cz/film-dva-papezove-neni-proticirkevni-vatikan-je-plny-politic/r~5081bbaa412711eaac60ac1f6b220ee8/

Jeremy Bentham foto

Související témata