„Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními.“

—  J.D. Loori

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie

Podobné citáty

Sebastián Wortys foto

„Každý máme smysl, protože naše rozhodnutí skrze svět ovlivňují ostatní.“

—  Sebastián Wortys umělec a spisovatel

Zdroj: kniha Vtiposcifilo-z/s-ofie

Anton Pavlovič Čechov foto
Edith Stein foto

„V našem životě bychom měli udělat místo pro eucharistického Spasitele, aby mohl náš život přetvořit ve svůj život. Je to snad požadavek příliš náročný?“

—  Edith Stein židovsko-německá jeptiška, teoložka a filozofka 1891 - 1942

Zdroj: https://bosekarmelitky.cz/sv-t-benedikta-od-krize/citaty/kristus/

John C. Maxwell foto
Josef Čapek foto
Leonardo Da Vinci foto
Erich von Däniken foto
Chris Frith foto

„Samotný mozek se našimi zkušenostmi a objevováním světa mění, ale sám o sobě neurčuje povahu těchto zkušeností ani neovlivňuje výsledek lidské vášně sdílet s druhými poznatky o životě.“

—  Chris Frith britský psycholog 1942

Zdroj: [Lukavec, Jan, Kesner, Ladislav (ed.); Schmitz, Colleen M. (ed.): Obrazy mysli – Mysl v obrazech, iliteratura.cz, 2012-04-10, 2012-09-14, http://www.iliteratura.cz/Clanek/29809/kesner-ladislav-ed-schmitz-colleen-m-ed-obrazy-mysli-mysl-v-obrazech]

André Gide foto
Eva Francová foto
John Zerzan foto
John Charles Ryle foto

„Říci, že litujeme našich hříchů, je pouhé pokrytectví, pokud neukážeme, že jich skutečně litujeme, tím, že se jich vzdáme. V činění spočívá samý život pokání.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) To say that we are sorry for our sins is mere hypocrisy, unless we show that we are really sorry for them, by giving them up. Doing is the very life of repentance.
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke, svazek 1. S. 91.

Karel Kachyňa foto

„Smyslem mého života je, kromě lásky, vyjádřit filmem svou přítomnost na tomto světě a usilovat o vzájemnou snášenlivost mezi lidmi.“

—  Karel Kachyňa český herec a režisér 1924 - 2004

zdroj: Česká televize – Genom o Karlu Kachyňovi a Aleně Mihulové

Hermann Hesse foto

Související témata