„Úsměv je svátek obličeje.“

Poslední aktualizace 31. prosince 2019. Historie
Jiří Suchý foto
Jiří Suchý36
český básník, divadelní ředitel, dramatici, filmový režisér… 1931

Podobné citáty

Jan Werich foto

„Smích je svátkem obličeje.“

—  Jan Werich český herec, dramatik a spisovatel 1905 - 1980

Citát „Ve škole života není prázdnin, ani svátků, ani nedělí.“
Vlasta Burian foto

„Ve škole života není prázdnin, ani svátků, ani nedělí.“

—  Vlasta Burian český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový režisér, fotbalista, herec, humorista, komik, novinář, podnikatel,… 1891 - 1962

Francis Bacon foto

„Závist si nikdy nedělá svátek.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Léon Gambetta foto

„Svobodný národ potřebuje národní svátky.“

—  Léon Gambetta francouzský politik 1838 - 1882

Zdroj: [Le Goff, Jacques, 2007, Paměť a dějiny, Argo, 100, 978-80-7203-862-6]

Martin Bucer foto

„Ó by každý svátek kromě dne Páně byl zrušen! Horlivost, v níž byly zavedeny, byla bez ospravedlnění Slova a pouze následovala zkažený rozum, věru, aby tyto vytlačily svátky pohanů, jako jeden klín vytluče druhý. Tyto svátky byly natolik zamořené pověrami, že se divím, že se netřeseme byť jen při jejich jménech.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Originál: (en) I would to God that every Holy-day whatsoever beside the Lord’s Day, were abolished.  That zeal which brought them in, was without all warrant of the Word, and merely followed corrupt reason, forsooth to drive out the Holy days of the Pagans, as one nail drives out another.  Those Holy days, have been so tainted with superstition that I wonder we tremble not at their very names.
Zdroj: [Ames, William, A Fresh Suit Against Human Ceremonies in God's Worship, https://books.google.cz/books?hl=cs&id=IqekWtq_u9MC&q, 1633, 761, 360, angličtina]

Karol Irzykowski foto
Leonard Cohen foto

„Sezení na zadku prostě obličeji prospívá.“

—  Leonard Cohen kanadský básník, romanopisec a hudebník 1934 - 2016

Věra Čáslavská foto

„Pro sportovce ale pořád platí, že olympiáda je největší svátek planety a lidstva.“

—  Věra Čáslavská česká sportovní funkcionářka, sportovní gymnastka a trenérka 1942 - 2016

https://nazory.aktualne.cz/komentare/rozhovor-s-verou-caslavskou-aby-slzy-nepadaly-na-zem/r~e803cefe996811e38fac002590604f2e/

William Shakespeare foto
William Shakespeare foto
Francisco Goya foto

Související témata