William Blake citáty

William Blake foto

45   1758

William Blake

Datum narození: 28. listopad 1757
Datum úmrtí: 12. srpen 1827

William Blake byl anglický malíř a básník.


„Láska zušlechťuje vše, čemu příroda odmítla krásu.“

„Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“


„Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů.“

„Jediná myšlenka vyplní celý vesmír.“

„Ten, jehož tvář nezáří, nikdy se nestane hvězdou.“

„Je každou noc a každý den / Někdo k bídě narozen / Je každý den a každé noci / Někdo zrozen k slasti žhnoucí“

„Vždy, když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po času litujeme.“

„Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.“


„Být dítětem, to znamená.. Celý svět v zrnku písku zřít a nebe v polní květině, nekonečno do dlaně uchopit, věčnost žít v pouhé hodině.“

„Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne.“

„Od stojaté vody očekávej jed.“

„Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.“


„Kdo chce druhým činiti dobře, musí tak činit v drobných detailech. Obecné dobro je výmluva darebáků, pokrytců a lichotníků.“

„Vhoď do řeky toho, kdo má rád vodu.“

„Umění je stromem života. Věda, to je strom smrti.“

„Odpouštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .