Citáty o svátcích

Sbírka citátů na téma vánoce, svátek, život, lidé.

Celkem 30 citátů o svátcích, filtrovat:

Citát „Ve škole života není prázdnin, ani svátků, ani nedělí.“
Vlasta Burian foto

„Ve škole života není prázdnin, ani svátků, ani nedělí.“

—  Vlasta Burian český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový režisér, fotbalista, herec, humorista, komik, novinář, podnikatel,… 1891 - 1962

Ernest Hemingway foto
William Shakespeare foto
J. H. Krchovský foto
Jan Werich foto

„Smích je svátkem obličeje.“

—  Jan Werich český herec, dramatik a spisovatel 1905 - 1980

Jiří Suchý foto

„Úsměv je svátek obličeje.“

—  Jiří Suchý český básník, divadelní ředitel, dramatici, filmový režisér, herec, hudební skladatel, humorista, komik, spisovatel, vý… 1931

Jakub Berka foto
William Shakespeare foto
Konstantin Dmitrijevič Balmont foto
Francis Bacon foto

„Závist si nikdy nedělá svátek.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Věra Čáslavská foto

„Pro sportovce ale pořád platí, že olympiáda je největší svátek planety a lidstva.“

—  Věra Čáslavská česká sportovní funkcionářka, sportovní gymnastka a trenérka 1942 - 2016

https://nazory.aktualne.cz/komentare/rozhovor-s-verou-caslavskou-aby-slzy-nepadaly-na-zem/r~e803cefe996811e38fac002590604f2e/

Karol Irzykowski foto
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga foto
Martin Bucer foto

„Ó by každý svátek kromě dne Páně byl zrušen! Horlivost, v níž byly zavedeny, byla bez ospravedlnění Slova a pouze následovala zkažený rozum, věru, aby tyto vytlačily svátky pohanů, jako jeden klín vytluče druhý. Tyto svátky byly natolik zamořené pověrami, že se divím, že se netřeseme byť jen při jejich jménech.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Originál: (en) I would to God that every Holy-day whatsoever beside the Lord’s Day, were abolished.  That zeal which brought them in, was without all warrant of the Word, and merely followed corrupt reason, forsooth to drive out the Holy days of the Pagans, as one nail drives out another.  Those Holy days, have been so tainted with superstition that I wonder we tremble not at their very names.
Zdroj: [Ames, William, A Fresh Suit Against Human Ceremonies in God's Worship, https://books.google.cz/books?hl=cs&id=IqekWtq_u9MC&q, 1633, 761, 360, angličtina]

Pierbattista Pizzaballa foto

„To, že komerční rozměr svátků překrývá ten duchovní, není nic nového. A bohužel se to netýká pouze Betléma. Jenže i peníze jsou důležité, protože poutníci přinášejí obživu mnoha zdejším rodinám. Nemám z toho ale obavy, náboženský rozměr je tady v Betlémě pořád velmi silný.“

—  Pierbattista Pizzaballa italský kněz 1965

o přetahování Izraelců a Palestinců o turisty během Vánoc
Zdroj: [Palestinci ’bojují‘ s Izraelci o poutníky přijíždějícími do Betléma, rozhlas.cz, 2010-12-26, 2010-12-27, http://www.rozhlas.cz/zpravy/blizkyvychod/_zprava/828630]

Šlomo Radomír Kučera foto

„Strašně nerad říkám, že bych měl nějaký svátek raději než všechny ostatní. To, co je důležité, totiž není jeden konkrétní svátek, ale celá ta idea. Tedy zasvětit určitý čas v roce vzpomínání: na Pesach vyjití z Egypta, na Šavu'ot darování tóry, na Sukot boží prozřetelnost, která nás zaopatřuje vším potřebným. A teprve z celkového spojení vyplývá síla, kterou ty svátky mají.“

—  Šlomo Radomír Kučera český rabín 1973

Zdroj: [Osobnosti na ČT24: "Studium tóry je možné jen v radosti," říká rabín Šlomo Radomír Kučera, ct24.cz, 2010-07-28, 2011-03-04, http://www.ct24.cz/textove-prepisy/osobnosti-na-ct24/97023-studium-tory-je-mozne-jen-v-radosti-rika-rabin-slomo-radomir-kucera/]

Radek Krejčí foto

„Mám rád jak komorní recitály, třeba i spojené s poezií, …, ale miluji i velká oratorní díla. Když se na vás valí ta obrovská masa hudby a já se úplně tetelím blahem, když mohu být součástí takového svátku.“

—  Radek Krejčí český operní pěvec 1964

Zdroj: [Divadlo je moje celoživotní láska, říká operní pěvec Radek Krejčí, kultura21.cz, 2015-10-01, 2015-10-11, http://www.kultura21.cz/rozhovory/13092-operni-pevec-radek-krejci-v-rozhovoru-s-robertem-rohalem]

Léon Gambetta foto

„Svobodný národ potřebuje národní svátky.“

—  Léon Gambetta francouzský politik 1838 - 1882

Zdroj: [Le Goff, Jacques, 2007, Paměť a dějiny, Argo, 100, 978-80-7203-862-6]

Marieta Żukowska foto

„Jsem ráda, že život je takový konstantní rej a plynulá změna, ale svátky jsou takový druh zastávky, setkání s rodinou, okamžik zamyšlení.“

—  Marieta Żukowska 1982

Originál: (pl) Kocham to, że życie jest takim ciągłym wirem i ciągłą zmianą, ale święta to rodzaj jakiegoś takiego zatrzymania, spotkanie się z rodziną, moment refleksji.
Zdroj: [Marieta Żukowska: nie ma ludzi nieciekawych, polskieradio.pl, 2018-03-31, 2018-04-18, https://www.polskieradio.pl/7/6350/Artykul/2079481,Marieta-Zukowska-nie-ma-ludzi-nieciekawych]

Alexandr Alexandrovič Bestužev foto

„Aby člověk náš lid poznal, musí s ním žít a hovořit s ním v jeho jazyce, musí s ním jíst a slavit jeho svátky, chodit s ním do lesa lovit medvědy a vyjet s ním na trh v jeho dvoukolce.“

—  Alexandr Alexandrovič Bestužev ruský prozaik, literární kritik a básník 1797 - 1837

Zdroj: [Figes, Orlando, 2004, Natašin tanec, Pavel Dobrovský - Beta, 94, 80-7306-162-7]

Robert Fico foto
Jakub Berka foto