„Ty jsi slunce a já budu měsíc- jen nech své světlo prosvítat, a až přijde noc, stejně jako měsíc, rozsvítím ti světlo zpět k tobě.“

—  A.S

Upravil A.S. Poslední aktualizace 18. května 2020. Historie

Podobné citáty

Eckhart Tolle foto
Franz Grillparzer foto
Anaxagorás foto

„Slunce vkládá do měsíce jas.“

—  Anaxagorás starověký řecký filozof -500 - -428 př. n. l.

Buddha foto

„Tři věci dlouho neutajíš: Slunce, měsíc a pravdu.“

—  Buddha nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Buddhismus -563 - -483 př. n. l.

Richard Sibbes foto

„Neměř Boží lásku a přízeň podle svých pocitů. Slunce svítí v nejtemnějším dni stejně jako v tom nejjasnějším. Rozdíl není ve slunci, ale v mracích, které brání manifestaci jeho světla.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) Measure not God's love and favour by your own feeling. The sun shines as clearly in the darkest day as it does in the brightest. The difference is not in the sun, but in some clouds which hinder the manifestation of the light thereof.
Zdroj: The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 89.

John Lennon foto
Citát „Tři věci nemohou být dlouho skryty: slunce, měsíc a pravda.“
Robert Edward Lee foto
Jacques Plante foto
Joanne Rowling foto

Související témata