„Pokojné soužití nemůže být omezeno na mocné země, jestliže chceme zabezpečit světový mír.“

Che Guevara foto
Che Guevara25
argentinský marxistický revolucionář 1928 - 1967

Podobné citáty

Desmond Tutu foto
Dalajláma foto
Jimmy Carter foto

„Nemůžeme být světový vůdce míru a současně světově největší výrobce zbraní.“

—  Jimmy Carter americký politik, 39. prezident Spojených států 1924

ve své prezidentské kampani 1976
Zdroj: http://www.controlarms.org/the_issues/arms_industry.htm

Gabriel Laub foto
George Mikes foto

„Poté co jim došlo, že nikdy nebudou světovou mocností, rozhodli se Kypřané, že budou světovým otravou.“

—  George Mikes maďarsko-britský autor 1912 - 1987

Originál: (en) Realizing they will never be a world power, the Cypriots have decided to settle for being a world nuisance.
Zdroj: [Leach, Maria, Karel Kvapil, Největší urážky, ETC Publishing, I, Praha, 1997, 80-86006-38-7, Národy, 7]

Abdu’l-Bahá foto
Norman Schwartzkopf foto
John Fitzgerald Kennedy foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Sri Chinmoy foto

„Navzdory často připomínanému a leckdy skutečnému přátelství, vzdor dlouhým obdobím příměří a pokojného soužití, bez ohledu na vše, co si křesťané a muslimové vzájemně přinesli a čím se obohatili, a přes vzájemný obdiv, který k sobě kdy chovali. Tato válka vlastně nikdy doopravdy neskončila.“

—  Jean-Paul Roux francouzský historik a turkolog 1925 - 2009

Zdroj: [Lukavec, Jan, Roux, Jean Paul Střet náboženství. Dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století), iliteratura.cz, 2015-09-07, 2020-06-05, http://www.iliteratura.cz/Clanek/35267/roux-jean-paul-stret-nabozenstvi-dlouha-valka-mezi-islamem-a-krestanstvim-7-az-21-stoleti]

Štefan Osuský foto

„Vítězství naší revoluce určilo, že Slovensko má poslání zabezpečit mír na Dunaji, což učiní tak, že bude politicky, hospodářsky, sociálně, morálně a intelektuálně posilňovat samo sebe a rozmnožovat morální, duševní a materiální zdatnost Republiky československé.“

—  Štefan Osuský československý diplomat, politik, právník a politik slovenské národnosti 1899 - 1973

1928
Zdroj: [KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, http://libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=o&count=20&start=1, 2016-07-26, Libri]

Erich Maria Remarque foto
Jelena Obrazcovová foto

„Zpívala jsem pod nejlepšími režiséry, po boku nejlepších světových pěvců v mnoha zemích světa. Disponuji tedy velkými zkušenostmi, které chci předávat dál. Vedu mistrovské kurzy, pořádám soutěže. Vlastním divadlo, ve kterém pracuji se svými umělci.“

—  Jelena Obrazcovová ruská operní pěvkyně 1939 - 2015

2011
Zdroj: [Zemřela legendární ruská pěvkyně Jelena Obrazcovová, Novinky, novinky.cz, 2015-01-12, 2015-01-18, http://www.novinky.cz/kultura/358544-zemrela-legendarni-ruska-pevkyne-jelena-obrazcovova.html]

Robert Lee Frost foto

„Jestliže nevíš, jak je to velká země, pak víš, která to je: Rusko.“

—  Robert Lee Frost americký básník 1874 - 1963

Originál: (en) If you don't know how great this country is, I know someone who does; Russia.

Son-mjong Mun foto

„Dokud nestrhneme zdi mezi náboženstvími, mír na zemi nezavládne.“

—  Son-mjong Mun korean náboženský vůdce 1920 - 2012

Zdroj: Sun Myung Moon, As a Peace Loving Global Citizen, s.242, květen 2010, The Washington Times Foundation, ISBN 978-0-615-39377-3

Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Anna Gavalda foto
Helen Steiner Rice foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“