„Pohlavní spojení není jen rozkoš těla. Je to především vzlet vzhůru a obcování s vesmírnými silami.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Louis Aragon foto
Louis Aragon12
francouzský spisovatel 1897 - 1982

Podobné citáty

Berthold Auerbach foto
Henry Wadsworth Longfellow foto
Theodore Roosevelt foto

„My ze Spojených států si musíme především vše pamatovat.“

—  Theodore Roosevelt americký politik, 26. prezident Spojených států 1858 - 1919

Aristoteles foto
Stanislaw Dygat foto
Jerzy Broszkiewicz foto
Guillaume Apollinaire foto
Louis-émile Bougaud foto
Zig Ziglar foto
Jean Lacouture foto

„Egyptská armáda se podobala klubu póla spojenému s klubem obézních: hodnost se v ní měřila objemem těla.“

—  Jean Lacouture 1921 - 2015

Zdroj: [Brož, Ivan, 2005, Arabsko-izraelské války 1945-1973, Epocha, 48, 8086328910]

Ulpianus foto
Oscar Wilde foto
Lev Šestov foto
Anatole France foto
Epikúros ze Samu foto
George Bernard Shaw foto
John Charles Ryle foto

„Štastní jsou ti, kteří ve věcech manželství dbají třech pravidel. První je vstoupit do manželství jen v Pánu a po modlitbě o Boží schválení a požehnání. Druhé je neočekávat od svých partnerů příliš mnoho a pamatovat, že manželství je koneckonců spojení dvou hříšníků a ne dvou andělů. A třetí je usilovat na prvním místě a především o posvěcení toho druhého. Čím svatější manželé jsou, tím šťastnější.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Happy are they, who in the matter of marriage observe three rules. The first is to marry only in the Lord, and after prayer for God’s approval and blessing. The second is not to expect too much from their partners, and to remember that marriage is, after all, the union of two sinners, and not of two angels. The third rule is to strive first and foremost for one another’s sanctification. The more holy married people are, the happier they are.
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark. S. 200.

Související témata