Citáty o rozkoši


Hans Christian Andersen foto
Hans Christian Andersen 21
dánský autor, pohádka spisovatel a básník 1805 – 1875
„Láska je rozkoš, ale působí bolest.“

Marilyn Monroe foto
Marilyn Monroe 21
americká herečka, modelka a zpěvačka 1926 – 1962
„Sláva je příjemná věc, ale v noci se k ní nepřitulíte.“


 František Xavérsky foto
František Xavérsky 7
španělský světec 1506 – 1552
„Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra.“

 Plútarchos foto
Plútarchos 36
starověký řecký historik a filozof 46 – 127
„Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější.“

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915
„Zločinnost vzroste v dalších pokoleních a prokletí hříchu bude doléhat stále více a více na lidstvo, na zvířata a na zemi. Působením hříchu zkrátí se život člověka, sníží se jeho tělesná zdatnost a odolnost, jeho mravní a rozumová síla, až se svět naplní všelikým neštěstím. Ukájením rozkoší a vášní ztratí člověk schopnost vážit si velkých pravd plánu na vykoupení. Kristus však, věren poslání, pro něž opustil nebe, bude dále jednat v zájmu lidstva a vyzývat je, aby v něm hledalo svou záštitu pro svou slabost a své nedostatky. “

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé.“


Bruce Lee foto
Bruce Lee 7
herec, mistr a popularizátor bojových umění 1940 – 1973
„Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.“

 Madonna foto
Madonna 98
americká zpěvačka, skladatelka a herečka 1958
„Ubohý je ten, jehož rozkoš závisí na souhlasu druhého.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Mnohem příjemnější než dělat literaturu je dělat peníze.“

 Anakreón foto
Anakreón 11
řecký lyrik -570 – -485 př. n. l.
„Bolest z lásky je pro ženu největší rozkoší.“


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.“

 Sofoklés foto
Sofoklés 48
starověký řecký tragéd -497 – -406 př. n. l.
„Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Co bylo těžké snášet, na to se příjemně vzpomíná.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 211 citátů

Obrázky s citáty o rozkoši

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .