Ulpianus citáty

 Ulpianus foto

21   101

Ulpianus

Datum narození: 170
Datum úmrtí: 228
Další jména: Domitius Ulpianus

Domitius Ulpianus, byl významný římský právník pocházející z fénického Týru.


„Není žádným bezprávím, co se někomu děje s jeho souhlasem.“

„Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.“


„Pokud tím neškodí jinému, nikomu se nezakazuje získávat prospěch pro sebe.“

„Přirozené právo je takové právo, jemuž příroda naučila všechny živočichy.“

„Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.“

„Tvrdý zákon, ale zákon. – Dura lex, sed lex.“

„Omylem se na podstatě pravdy nic nemění.“

„Tři příkazy práva: čestně žít, druhému neškodit, každému dát, co mu patří.“


„Omylem se na podkladě pravdy nic nemění.“

„Otroctví srovnáváme téměř se smrtí.“

„Nikoliv soulož dělá manželství, nýbrž manželská náklonnost.“

„Žena je počátkem i koncem rodiny.“


„Myšlení není trestné.“

„Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému co mu patří.“

„Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.“

„Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .