Ulpianus citáty

 Ulpianus foto

21   77

Ulpianus

Datum narození: 170
Datum úmrtí: 228
Další jména: Domitius Ulpianus

Domitius Ulpianus, byl významný římský právník pocházející z fénického Týru.

Citáty Ulpianus


„Žena je počátkem i koncem rodiny.“

„Právo přikazuje: čestně žít, neurážet druhého a každému přiznávat, co mu náleží.“


„Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo.“

„Nikoliv soulož dělá manželství, nýbrž manželská náklonnost.“

„Myšlení není trestné.“

„Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému co mu patří.“

„Otroctví srovnáváme téměř se smrtí.“

„Omylem se na podkladě pravdy nic nemění.“


„Tři příkazy práva: čestně žít, druhému neškodit, každému dát, co mu patří.“

„Radost a náklonnost není možné ocenit. - Voluptatis vel affectionis aestimatio non habebitur.“

„Omylem se na podstatě pravdy nic nemění.“

„Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.“


„Ten může nechtít, kdo může chtít.“

„Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.“

„Není žádným bezprávím, co se někomu děje s jeho souhlasem.“

„Je dovoleno odrazit násilí násilím.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 21 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .