„Ozvěna se opožďuje. Tvůj hlas dolehne daleko.“

Poslední aktualizace 20. února 2019. Historie

Podobné citáty

Jules De Goncourt foto
J. H. Krchovský foto
Oscar Wilde foto
Jules De Goncourt foto
Kemal Atatürk foto

„Tvůj hlas je můj hlas. Nezapomeň to!“

—  Kemal Atatürk turecký armádní důstojník, revolucionář a první prezident Turecka 1881 - 1938

Henry David Thoreau foto
Citát „Tvůj hlas mě uklidňuje, ale slovům prostě nerozumím.“
John Lennon foto
Citát „Měj odvahu aby hluk ostatních názorů nepřekřičel tvůj vlastní vnitřní hlas.“
Steve Jobs foto

„Měj odvahu aby hluk ostatních názorů nepřekřičel tvůj vlastní vnitřní hlas.“

—  Steve Jobs americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 - 2011

„Demagogové říkají davu, co si má myslet, a když se jim z davu vrací ozvěna jejich frází, tvrdí, že jen naslouchají hlasu lidu.“

—  Tony Judt britský historik 1948 - 2010

Zdroj: [Drobník, Jaroslav, Genové inženýrství a evropská demokracie, vesmir.cz, 2010, 2011-02-06]

František Kožík foto
Hippolyte Taine foto

„Tvůj vzdělávací systém mě přiměl věřit, že svět je tak a tak stvořen. Podvedl jsi mě; je totiž daleko ošklivější, jalovější, špinavější, smutnější a hroznější. Proto tě proklínám a směju se celému tomu tvému světu.“

—  Hippolyte Taine francouzský filozof, historik a literární kritik a literární historik, představitel pozitivizmu 1828 - 1893

státu
Zdroj: [Vzpoura mladých v roce 1968, rozhlas.cz, 2011-04-17, http://www.rozhlas.cz/skolniportal/soudobedejiny/_zprava/480382#kar]

Lydia Lunch foto
Terry Pratchett foto

„Mnoho mužů si myslí, že do kněžského stavu byli povolání z vyšší moci, ale ve skutečnosti je tam povolal jejich vlastní vnitřní hlas, který říkal: „Je to lehké zaměstnání, v teple, pod střechou, nebo bys snad chtěl být oráčem jako tvůj otec?““

—  Terry Pratchett, kniha Malí bohové

Malí bohové

[(en) Many feel they are called to the priesthood, but what they really hear is an inner voice saying, 'It's indoor work with no heavy lifting, do you want to be a ploughman like your father?]
Dílo

Valeriu Butulescu foto

Související témata